Xem chi tiet tin - UBND huyện Long Mỹ

 

Hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2018

Ngày 29-06-2020

Chiều ngày 27 tháng 12 năm 2017, UBND huyện Long Mỹ tổ chức Hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2018. Tham dự Hội nghị có Thường trực Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện cùng lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, Hội đặc thù huyện, Chủ tịch UBND và công chức Văn phòng - Thống kê các xã trên địa bàn huyện. Chủ trì Hội nghị: Đồng chí Lê Văn Khởi - Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ.

Ông Lê Văn Khởi - Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Năm 2017, Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện với mục tiêu: "Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động ứng phó xâm nhập mặn. Tiếp tục nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế; phát triển kết cấu hạ tầng gắn với đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới; triển khai xây dựng thị trấn huyện lỵ Long Mỹ; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân”; Đề ra 16 chỉ tiêu chủ yếu và 12 nhóm giải pháp để triển khai thực hiện. Trong 16 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội năm 2017 đã thực hiện 15 chỉ tiêu  đạt 100% NQ.HĐND giao.

Năm 2018 trên cơ sở 15 chỉ tiêu của Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2017 của HĐND huyện, UBND huyện đã xây dựng chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 giao cho các ngành, đơn vị, địa phương  thực hiện với phương châm tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, khắc phục những hạn chế năm 2017, đoàn kết nhất trí quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu trên giao.

Tại Hội nghị, các ngành các địa phương thống nhất cao các chỉ tiêu mà UBND giao thực hiện năm 2018. Đối với ngân sách một vài địa phương đề nghị UBND huyện quan tâm hơn nữa trong chi thường xuyên và chi bổ sung.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Văn Khởi - Chủ tịch UBND huyện đề nghị sau Hội nghị này các ngành, các địa phương sớm triển khai thực hiện, định kỳ hàng tháng, quý, 06 tháng, 09 tháng, năm báo cáo UBND huyện để kịp thời sơ kết, tổng kết uốn nắn chỉ đạo. Đồng thời xác định huyện Long Mỹ là huyện nông nghiệp vì vậy đề nghị mỗi xã trên địa bàn huyện phải thành lập mới 01 Hợp tác xã Nông nghiệp. 

                                                                                                  Hồng Hoa


Đang online: 2
Hôm nay: 1263
Đã truy cập: 885913
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.