Xem chi tiet tin - UBND huyện Long Mỹ

 

Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 của Hội đồng quản trị NHCSXH huyện Long Mỹ

Ngày 29-06-2020

Chiều ngày 28 tháng 7 năm 2017, Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội (BĐD HĐQT NHCSXH) huyện Long Mỹ tổ chức Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2017. Chủ trì Hội nghị: ông Lê Minh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện, kiêm Trưởng Ban Đại diện HĐQT NHCSXH huyện cùng các thành viên BĐD HĐQT NHCSXH huyện    

Ông Lê Minh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo Hội Nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2017, hoạt động của BĐD HĐQT NHCSXH huyện Long Mỹ tiếp tục ổn định, hiệu quả, đã chỉ đạo các thành viên BĐD HĐQT NHCSXH và Phòng Giao dịch NHCSXH huyện phối hợp với các ngành, đoàn thể và các địa phương trên địa bàn huyện kịp thời triển khai có hiệu quả các Quyết định của Chính phủ, các Nghị quyết của BĐD HĐQT NHCSXH tỉnh và các văn bản chỉ đạo của Tổng Giám đốc NHCSXH. Thực hiện đạt chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng, hoàn thành kế hoạch tài chính đã đề ra, tổng nguồn vốn thực hiện đến ngày 30 tháng 6 năm 2017 đạt 263.883 triệu đồng, tăng 17.647 triệu đồng, tăng 7,17% so với cùng kỳ năm 2016, hoàn thành 98,11 kế hoạch năm 2017; Nguồn vốn huy động tại địa phương được Trung ương cấp bù lãi suất tăng 38,49% so với cùng kỳ năm 2016, đạt 96,39% kế hoạch năm 2017; Nguồn vốn nhận ủy thác từ địa phương được 1.964 triệu đồng, tăng 200 triệu đồng, thực hiện 1.787 triệu đồng, giảm 23 triệu đồng, hoàn thành 90,99% kế hoạch năm 2017. Đồng thời, BĐD HĐQT NHCSXH huyện đã triển khai thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động NHCSXH tại 4/8 xã trên địa bàn huyện, đạt 50% kế hoạch năm 2017.

Tại Hội nghị, ông Lê Minh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện, kiêm Trưởng BĐD HĐQT NHCSXH huyện ghi nhận và biểu dương những thành tích đạt được trong 6 tháng đầu năm 2017 của BĐD HĐQT NHCSXH. Bên cạnh đó, ông cũng nêu ra những hạn chế còn tồn tại cần khắc phục và các nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới như: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; Giải ngân kịp thời nguồn vốn mới bổ sung và nguồn vốn thu hồi; Đề nghị các hội, đoàn thể tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn Thanh niên tiếp nhận và quản lý các Tổ Tiết kiệm và Vay vốn có hiệu quả; Nâng cao hiệu quả việc cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác; Rà soát các đối tượng vay hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ./.


                                                                                                                  Phan Dy


Đang online: 1
Hôm nay: 1299
Đã truy cập: 885949
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.