Xem chi tiet tin - UBND huyện Long Mỹ

 

Công tác cải cách hành chính năm 2022 (điều chỉnh)

Ngày 07-12-2022

Công tác cải cách hành chính năm 2022
 

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. ke hoạch CCHC 2022 (Điều chỉnh).pdf_20221207100258.pdf

Đang online: 5
Hôm nay: 650
Đã truy cập: 901205
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.