Xem chi tiet tin - UBND huyện Long Mỹ

 

Chuyên mục “chuyển đổi số”

Ngày 09-12-2022

1. https://haugiangtivi.vn/truyen-hinh/hau-giang-tang-toc-chuyen-doi-sotruyen-hinh-hau-giang

2. https://haugiangtivi.vn/truyen-hinh/huong-den-muc-tieu-thanh-toanchi-can-mot-cham-truyen-hinh-hau-giang

3. https://haugiangtivi.vn/truyen-hinh/hau-giang-but-pha-chuyen-doi-sotruyen-hinh-hau-giang

4. https://haugiangtivi.vn/truyen-hinh/thay-giao-thoi-cong-nghe-4-0- truyen-hinh-hau-giang

5. https://haugiangtivi.vn/truyen-hinh/cai-cach-hanh-chinh-chuyen-doi-sodoi-moi-quan-ly-nang-cao-chat-luong-giao-duc

6. https://haugiangtivi.vn/truyen-hinh/tiet-muc-cai-cach-hanh-chinhchuyen-doi-so-24-10-2022-phat-huy-vai-tro-cac-to-cong-nghe-so-cong-dong

7. https://haugiangtivi.vn/truyen-hinh/5-van-de-can-quan-tam-ve-chuyendoi-so-dbscl

8. https://haugiangtivi.vn/truyen-hinh/thieu-nguon-nhan-luc-diem-nghentrong-chuyen-doi-so-30-10-2022


Đang online: 1
Hôm nay: 616
Đã truy cập: 901171
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.