Xem chi tiet tin - UBND huyện Long Mỹ

 

Chương trình làm việc của Thường trực Huyện uỷ từ ngày 31/10 - 04/11/2022 (Điều chỉnh lần 2)

Ngày 28-10-2022

Thứ Hai, ngày 31/10/2022

- 7 giờ, Thường trực Huyện uỷ chào cờ. Điểm tại Khu hành chính huyện.

- 8 giờ, đồng chí Bí thư và Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ dự hội ý các thường trực. Mời các thường trực: Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các đồng chí: Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Chánh Văn phòng Huyện uỷ, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện và đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị trấn Vĩnh Viễn cùng dự (thay giấy mời). Điểm tại phòng họp Huyện uỷ.

- 13 giờ, đồng chí Bí thư và Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ làm việc tại cơ quan.

Thứ Ba, ngày 01/11/2022

- 7 giờ, đồng chí Bí thư Huyện uỷ và Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30, đồng chí Bí thư Huyện uỷ tiếp và làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh uỷ. Điểm tại phòng họp Huyện uỷ.

- 13 giờ 30, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ dự Hội nghị giao ban giữa Thường trực Hội đồng nhân dân huyện với Thường trực Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn lần thứ III, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Điểm tại hội trường Uỷ ban nhân dân huyện.

- 15 giờ, đồng chí Bí thư Huyện uỷ và Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ họp Ban Thường vụ Huyện uỷ. Mời các đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ cùng dự (thay giấy mời). Điểm tại phòng họp Huyện uỷ.

Thứ Tư, ngày 02/11/2022

- 7 giờ 30, đồng chí Bí thư Huyện uỷ dự Hội nghị tư vấn pháp luật lồng ghép với phiên toà giả định. Điểm tại hội trường Uỷ ban nhân dân huyện.

- 8 giờ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Lương Tâm. Mời đồng chí Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ đồng thời Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ chỉ đạo xã; lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện uỷ và Văn phòng Huyện uỷ cùng dự (thay giấy mời). Điểm tại xã.

- 10 giờ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Lương Nghĩa. Mời đồng chí Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ đồng thời Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ chỉ đạo xã; lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện uỷ và Văn phòng Huyện uỷ cùng dự (thay giấy mời). Điểm tại xã.

- 13 giờ 30, đồng chí Bí thư Huyện uỷ và Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ họp Ban Thường vụ Huyện uỷ thông qua Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Văn phòng xin ý kiến về báo cáo công tác tháng 10 và phương hướng nhiệm vụ tháng 11 năm 2022 của Ban Thường vụ Huyện uỷ.  Mời các đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ cùng dự (thay giấy mời). Điểm tại phòng họp Huyện uỷ.

Thứ Năm, ngày 03/11/2022

- 7 giờ 30, đồng chí Bí thư Huyện uỷ dự Hội nghị trực tuyến với Uỷ ban nhân dân tỉnh sơ kết công tác tháng 10, triển khai nhiệm vụ tháng 11 và đến cuối năm 2022. Điểm tại phòng họp số 02 Uỷ ban nhân dân huyện.

- 7 giờ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30, đồng chí Bí thư Huyện uỷ tiếp Đoàn kiểm tra, giám sát công tác hội và phong trào phụ nữ cuối năm 2022. Mời đồng chí Đặng Hoàng Vũ Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban nhân dân huyện, đồng chí Nguyễn Thị Kim Hân Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện cùng dự (thay giấy mời). Điểm tại phòng họp Huyện uỷ.

Thứ Sáu, ngày 04/11/2022

- 7 giờ 30, đồng chí Bí thư Huyện uỷ dự họp Đảng uỷ Quân sự huyện. Điểm tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

- 7 giờ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ nghỉ phép.

- 13 giờ 30, đồng chí Bí thư Huyện uỷ dự sinh hoạt lệ Chi bộ ấp 8 xã Thuận Hưng. Mời đại diện lãnh đạo các ban xây dựng đảng Huyện uỷ và đồng chí Võ Quốc Thái Phó Chánh Văn phòng uỷ cùng dự (thay giấy mời). Điểm tại Nhà Văn hoá ấp 8 xã Thuận Hưng.


Đang online: 3
Hôm nay: 665
Đã truy cập: 901220
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.