Xem chi tiet tin - UBND huyện Long Mỹ

 

Chương trình làm việc của Thường trực Huyện uỷ từ ngày 30/7 - 06/8/2021 (Điều chỉnh lần 2)

Ngày 30-07-2021

Thứ bảy, ngày 31/7/2021

Thường trực Huyện uỷ: kiểm tra một số điểm cách ly tập trung trên địa bàn huyện; 13 giờ, họp Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 huyện. Điểm tại phòng họp số 2 Uỷ ban nhân dân huyện. Giao Uỷ ban nhân dân huyện chuẩn bị nội dung và mời thành phần; 14 giờ, Thường trực Huyện uỷ dự họp giao ban trực tuyến với Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Điểm tại phòng họp số 02 Uỷ ban nhân dân huyện.

Chủ nhật, ngày 01/8/2021

Thường trực Huyện uỷ: kiểm tra một số điểm cách ly tập trung trên địa bàn huyện; 15 giờ, họp Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 huyện. Điểm tại phòng họp số 2 Uỷ ban nhân dân huyện. Giao Uỷ ban nhân dân huyện chuẩn bị nội dung và mời thành phần; 16 giờ, dự họp giao ban trực tuyến với Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Điểm tại phòng họp số 02 Uỷ ban nhân dân huyện.

Thứ hai, ngày 02/8/2021

Đồng chí Bí thư và Phó Bí thư Thường trực: 7 giờ, làm việc tại cơ quan; 13 giờ 30, dự hội ý các thường trực. Mời các thường trực: Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, đại diện lãnh đạo: Ban Tổ chức Huyện uỷ, Phòng Nội vụ. Giao Ban Tổ chức Huyện uỷ, Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp Huyện uỷ; 15 giờ, họp Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 huyện. Điểm tại phòng họp số 2 Uỷ ban nhân dân huyện. Giao Uỷ ban nhân dân huyện chuẩn bị nội dung và mời thành phần; 16 giờ, Thường trực Huyện uỷ dự họp giao ban trực tuyến với Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Điểm tại phòng họp số 02 Uỷ ban nhân dân huyện.

Thứ ba, ngày 03/8/2021

Đồng chí Bí thư và Phó Bí thư Thường trực: 7 giờ 30, kiểm tra công tác phòng, chống Covid-19 trên địa bàn huyện; 

Thứ tư, ngày 04/8/2021

- Đồng chí Bí thư và đồng chí Phó Bí thư Thường trực: 7 giờ 30, làm việc với Ban Tổ chức Huyện uỷ nghe thông qua Đề án nâng cao chất lượng, năng lực đội ngũ cán bộ trẻ, nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số và cán bộ chủ chốt cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025; kế hoạch luân chuyển cán bộ; báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII và báo cáo giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII. Mời đồng chí Trưởng Phòng Nội vụ huyện cùng dự (thay giấy mời). Giao Ban Tổ chức Huyện uỷ chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp Huyện uỷ; 14 giờ, họp Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 huyện. Điểm tại phòng họp số 2 Uỷ ban nhân dân huyện. Giao Uỷ ban nhân dân huyện chuẩn bị nội dung và mời thành phần; 15 giờ, dự họp giao ban trực tuyến với Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Điểm tại phòng họp số 02 Uỷ ban nhân dân huyện.

Thứ năm, ngày 05/8/2021

Đồng chí Bí thư và Phó Bí thư Thường trực: 7 giờ 30, làm việc với Ban Dân vận Huyện uỷ về công tác đối thoại của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền. Giao Ban Dân vận Huyện uỷ chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự. Điểm tại phòng họp Huyện uỷ.

Thứ sáu, ngày 06/8/2021

- Đồng chí Bí thư: 7 giờ 30, dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (chuyên đề). Điểm tại hội trường Tỉnh uỷ; 13 giờ 30, dự họp Thường trực Huyện uỷ. Mời đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện và lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện uỷ cùng dự (thay giấy mời). Giao Ban Tổ chức Huyện uỷ chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp Huyện uỷ.

- Đồng chí Phó Bí thư Thương trực: 7 giờ 30, dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (chuyên đề). Mời các đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ; đồng chí Dương Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện; đồng chí Hồ Vũ Phương, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch; đồng chí Lê Hồng Việt, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đồng chí Trần Thanh Nghĩa, Trưởng Phòng Văn hoá - Thông tin; đồng chí Trần Thanh Hùng, Trưởng Phòng Y tế; đồng chí Phạm Thành Tươi, Chi cục phó Chi cục Thống kê phụ trách địa bàn huyện; đồng chí Chánh Văn phòng Huyện uỷ; đồng chí Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện và đồng chí bí thư đảng uỷ các xã, thị trấn cùng dự (thay giấy mời). Điểm tại phòng họp số 02 Uỷ ban nhân dân huyện; 13 giờ 30, cùng dự họp Thường trực Huyện uỷ. Điểm tại phòng họp Huyện uỷ.


Đang online: 1
Hôm nay: 294
Đã truy cập: 231065
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.