Xem chi tiet tin - UBND huyện Long Mỹ

 

Chương trình làm việc của Thường trực Huyện uỷ từ ngày 30/01 - 03/2/2023 (Điều chỉnh lần 2)

Ngày 28-01-2023

Thứ Hai, ngày 30/01/2023

 - 8 giờ, đồng chí Bí thư Huyện uỷ Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ dự họp các thường trực. Mời các thường trực: Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Chánh Văn phòng Huyện uỷ, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Giám đốc Trung tâm Văn hoá - Thể thao và Truyền thanh huyện cùng dự, (Thay giấy mời). Điểm tại phòng họp Huyện uỷ.

- 13 giờ, đồng chí Bí thư Huyện uỷ Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ làm việc tại cơ quan.

Thứ Ba, ngày 31/01/2023

8 giờ, đồng chí Bí thư Huyện uỷ và Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ dự Hội nghị tổng kết công tác Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Điểm tại phòng họp trực tuyến Uỷ ban nhân dân huyện.

- 13 giờ 30, đồng chí Bí thư Huyện uỷ và Phó Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện dự họp giao ban đầu năm (trực tiếp). Điểm tại hội trường Tỉnh uỷ Hậu Giang.

- 13 giờ 30, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ dự họp giao ban đầu năm (trực tuyến). Mời các đồng chí uỷ viên ban chấp hành đảng bộ huyện; bí thư đảng uỷ, chủ tịch uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn cùng dự, (Thay giấy mời). Điểm tại phòng họp trực tuyến Uỷ ban nhân dân huyện.

- 15 giờ, đồng chí Bí thư Huyện uỷ dự Họp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023). Điểm tại Hội trường Tỉnh uỷ.

 Thứ Tư, ngày 01/02/2023

- 7 giờ 30, đồng chí Bí thư Huyện uỷ đi kiểm tra nồng độ mặn trên địa bàn huyện. Mời Thường trực Uỷ ban nhân dân huyện, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triên nông thôn huyện cùng đi, (Thay giấy mời).  

- 8 giờ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ dự Họp xét nâng lương trước hạn. Mời các đồng chí thành viên Hội đồng xét nâng lương cùng dự,      (Thay giấy mời). Điểm tại phòng họp Huyện uỷ.

- 14 giờ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ dự họp với Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động huyện về làm quy trình công tác tổ chức cán bộ Liên đoàn Lao động huyện Long Mỹ nhiệm kỳ 2018-2023. Điểm tại phòng họp Huyện uỷ.

Thứ Năm, ngày 02/02/2023

- 7 giờ, đồng chí Bí thư Huyện uỷ và Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ, đồng chí Bí thư Huyện uỷ và Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ họp Chi bộ Văn phòng Huyện uỷ. Điểm tại phòng họp Huyện uỷ.

Thứ Sáu, ngày 03/02/2023

- 6 giờ 30, đồng chí Bí thư Huyện uỷ và Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ dự Lễ báo công dâng Bác. Mời các đồng chí Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cùng dự, (Thay thư mời) giao Ban Tuyên giáo Huyện uỷ chuẩn bị nội dung. Điểm tại Đền thờ Bác Hồ xã Lương Tâm.

- 9 giờ, đồng chí Bí thư Huyện uỷ và Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ dự Họp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023). (Thành phần dự có giấy mời riêng). Điểm tại hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. lịch tuần ngày 30-3-2-2023 dc lan 2.docx_20230130134315.docx

Đang online: 1
Hôm nay: 435
Đã truy cập: 900990
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.