Xem chi tiet tin - UBND huyện Long Mỹ

 

Chương trình làm việc của Thường trực Huyện uỷ từ ngày 30 - 03/6/2022 (Điều chỉnh lần 3)

Ngày 27-05-2022

Thứ Hai, ngày 30/5/2022

- 7 giờ, Thường trực Huyện uỷ dự chào cờ. Điểm tại Khu hành chính huyện.

- 7 giờ 30, đồng chí Bí thư Huyện uỷ dự khai mạc Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022; Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị và Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII. Mời các đồng chí uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ; các đồng chí trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội huyện; đồng chí bí thư, phó bí thư các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ (Lưu ý: Trừ các đồng chí đã tham dự Hội nghị bằng hình thức trực tuyến do Trung ương đã tổ chức). Điểm tại hội trường Uỷ ban nhân dân huyện.

- 8 giờ, Thường trực Huyện uỷ dự hội ý các thường trực nghe Uỷ ban nhân dân huyện báo cáo tiến độ thực hiện Đề án “Hậu Giang Xanh” và kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 26/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2021 - 2025 và các năm tiếp theo; Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ báo cáo vụ việc ở Chi bộ ấp 5 xã Thuận Hoà và Ban Tổ chức Huyện uỷ xin ý kiến về cán bộ hưu trí. Mời các thường trực: Huyện uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các đồng chí: Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ, Chánh Văn phòng Huyện uỷ, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện cùng dự (thay giấy mời). Điểm tại phòng họp Huyện uỷ.

- 13 giờ 30, Thường trực Huyện uỷ cùng với Ban Quản lý dự án đầu tư và Xây dựng huyện đi khảo sát Khu xây dựng trụ sở Huyện uỷ. Mời đồng chí Phó Bí thư - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện; đồng chí trưởng các ban xây dựng đảng Huyện uỷ, đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Huyện uỷ và thủ trưởng các đoàn thể huyện cùng đi (thay giấy mời). Giao với Ban Quản lý dự án đầu tư và Xây dựng huyện chuẩn bị nội dung và cùng đi.

- 16 giờ, Thường trực Huyện uỷ đi công tác thị trấn Vĩnh Viễn. Mời đồng chí Chánh Văn phòng Huyện uỷ cùng đi (thay giấy mời).

Thứ Ba, ngày 31/5/2022

- 7 giờ, Bí thư Huyện uỷ làm việc cơ quan.

- 7 giờ 30, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ dự tiếp xúc cử tri xã Thuận Hưng. Điểm tại Trung tâm Học tập cộng đồng xã Thuận Hưng.

- 13 giờ 30, đồng chí Bí thư Huyện uỷ dự tiếp công dân về vụ việc của ông Lê Văn Chơn, ấp 7 xã Vĩnh Thuận Đông. Mời đồng chí Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện cùng dự (thay giấy mời). Giao Uỷ ban nhân dân huyện mời hộ dân và các ngành có liên quan cùng dự. Điểm tại phòng Tiếp công dân huyện.

- 15 giờ, đồng chí Bí thư Huyện uỷ làm việc với cán bộ hưu trí. Điểm tại phòng họp Huyện uỷ.

- 13 giờ 30, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ dự tiếp xúc cử tri xã Vĩnh Thuận Đông. Điểm tại hội trường Uỷ ban nhân dân xã.

Thứ Tư, ngày 01/6/2022

- 7 giờ 30, đồng chí Bí thư Huyện uỷ dự Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2022. Điểm tại Trung đoàn 114, ấp 11 xã Vị Thắng, huyện Vị Thuỷ.

- 7 giờ 30, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ dự Lễ tổng kết năm học 2021 - 2022. Điểm tại Trường THCS Trương Tấn Lập.

- 13 giờ, Thường trực Huyện uỷ làm việc tại cơ quan.

Thứ Năm, ngày 02/6/2022

- 7 giờ 30, đồng chí Bí thư Huyện uỷ làm việc với lãnh đạo Ban Dân vận Huyện uỷ về công tác chuẩn bị tiếp xúc đối thoại của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền năm 2022. Mời đồng chí Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện cùng dự (thay giấy mời). Điểm tại phòng họp Huyện uỷ.

- 7 giờ 30, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ dự tiếp xúc cử tri xã Lương Nghĩa. Điểm tại hội trường Uỷ ban nhân dân xã.

- 13 giờ 30, đồng chí Bí thư Huyện uỷ dự tiếp công dân về vụ việc của ông Tô Minh Chính, ấp 1 xã Vĩnh Thuận Đông. Mời đại diện Thường trực Uỷ ban nhân dân huyện cùng dự (thay giấy mời). Giao Uỷ ban nhân dân huyện mời hộ dân và các ngành có liên quan cùng dự. Điểm tại phòng Tiếp công dân huyện.        

- 13 giờ 30, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ dự tiếp xúc cử tri xã Lương Tâm. Điểm tại hội trường Uỷ ban nhân dân xã.

Thứ Sáu, ngày 03/6/2022

- 7 giờ 30, đồng chí Bí thư Huyện uỷ dự Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai và sơ, tổng kết các văn bản của Trung ương, Tỉnh uỷ. Điểm tại hội trường Tỉnh uỷ (Cả ngày).

- 7 giờ 30, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ dự Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai và sơ, tổng kết các văn bản của Trung ương, Tỉnh uỷ. Thành phần dự điểm cầu tại huyện: Mời các đồng chí uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; trưởng các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện; lãnh đạo ban, cán bộ, công chức Ban Tổ chức Huyện uỷ; bí thư, cán bộ phụ trách công tác tổ chức của các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ. Điểm tại hội trường Uỷ ban nhân dân huyện. Thành phần dự điểm cầu tại xã, thị trấn: Các đồng chí uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, thị trấn; đồng chí phụ trách công tác tổ chức các xã, thị trấn. Lưu ý: Các đồng chí uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đang công tác tại các xã, thị trấn dự tại điểm cầu xã, thị trấn (Cả ngày).

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 110. LLV tu ngay 30 - 03 thang 6 nam 2022 Dieu chinh lan 03.docx_20220602162859.docx

Đang online: 3
Hôm nay: 886
Đã truy cập: 564768
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.