Xem chi tiet tin - UBND huyện Long Mỹ

 

Chương trình làm việc của Thường trực Huyện uỷ từ ngày 28/6 - 03/7/2021 (Điều chỉnh lần 4)

Ngày 25-06-2021

Thứ hai, ngày 28/6/2021

Đồng chí Bí thư và Phó Bí thư Thường trực: 8 giờ, làm việc với Đoàn công tác của Tỉnh đoàn. Mời đại diện lãnh đao: Ban Tổ chức Huyện uỷ, Ban Dân vận Huyện uỷ, Phòng Nội vụ huyện và đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Huyện đoàn cùng dự (thay giấy mời). Điểm tại phòng họp Huyện uỷ.

Thứ ba, ngày 29/6/2021

- Đồng chí Bí thư: 7 giờ, làm việc tại cơ quan; 13 giờ 30, làm việc với Chi cục Thuế khu vực II. Điểm tại phòng họp Huyện uỷ.

- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực: 7 giờ 30, dự Hội nghị tập huấn lực lượng tham mưu, giúp việc, thành viên Ban Chỉ đạo 35 tỉnh năm 2021. Điểm tại hội trường Tỉnh uỷ.

- Đồng chí Phó Bí thư - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện: 13 giờ 30, đi công tác xã Vĩnh Thuận Đông kiểm tra tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm 2021. Mời các thường trực: Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ chỉ đạo xã; đại diện lãnh đạo: Ban Dân vận Huyện uỷ, Văn phòng Huyện uỷ, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân; các đồng chí: Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Trưởng Phòng Tài nguyên - Môi trường, Trưởng Phòng Văn hoá - Thông tin, Trưởng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội và đồng chí Chi cục phó Chi cục Thuế khu vực II phụ trách địa bàn huyện cùng đi (thay giấy mời). Điểm tại xã.

Thứ tư, ngày 30/6/2021

- Đồng chí Bí thư: 7 giờ 30, dự Hội nghị trực tuyến với các địa phương triển khai Chiến dịch truyền thông dân số năm 2021. Điểm tại phòng họp số 02 Uỷ ban nhân dân huyện.

- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực: 8 giờ, dự Lễ trao học bổng Quỹ “Tấm lòng vàng” năm 2021, sơ kết phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm 2021. Điểm tại hội trường Uỷ ban nhân dân huyện; 13 giờ 30, làm việc với Ban Dân vận Huyện uỷ về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2021. Giao Ban Dân vận Huyện uỷ chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp Huyện uỷ.

Thứ năm, ngày 01/7/2021

Đồng chí Bí thư và Phó Bí thư Thường trực: 7 giờ 30, họp Thường trực Huyện uỷ. Mời đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ cùng dự (thay giấy mời). Điểm tại phòng họp Huyện uỷ; 13 giờ 30, họp Ban Thường vụ Huyện uỷ. Mời các đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ cùng dự (thay giấy mời). Điểm tại phòng họp Huyện uỷ.

Thứ sáu, ngày 02/7/2021

Đồng chí Bí thư và Phó Bí thư Thường trực: 7 giờ 30, dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai Chương trình công tác quý III năm 2021. Mời các đồng chí uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; đồng chí: Bí thư Đảng uỷ xã Thuận Hoà và Bí thư Đảng uỷ xã Xà Phiên; đồng chí Trưởng Phòng Nội vụ và đồng chí Phó Giám đốc phụ trách Bảo hiểm xã hội huyện cùng dự (thay giấy mời). Giao Ban Tổ chức Huyện uỷ mời thành phần khen thưởng đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 05 năm liền 2016 - 2020. Điểm tại hội trường Uỷ ban nhân dân huyện; 14 giờ, dự Lễ công bố Quyết định Bí thư Đảng uỷ Quân sự. Mời đồng chí Phó Bí thư - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện và đồng chí Chánh Văn phòng Huyện uỷ cùng dự (thay giấy mời). Thành phần còn lại giao Ban Chỉ huy Quân sự mời. Điểm tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

Thứ bảy, ngày 03/7/2021

Đồng chí Bí thư: 8 giờ, dự công bố Quyết định về công tác cán bộ. Điểm tại phòng họp số 02 Tỉnh uỷ.


Đang online: 1
Hôm nay: 339
Đã truy cập: 231110
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.