Xem chi tiet tin - UBND huyện Long Mỹ

 

Chương trình làm việc của Thường trực Huyện uỷ từ ngày 28/3 - 02/4/2022 (Điều chỉnh lần 3)

Ngày 25-03-2022

Thứ Hai, ngày 28/3/2022

- 7 giờ 30, Thường trực Huyện uỷ dự hội ý các thường trực. Mời các thường trực: Huyện uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; các đồng chí: Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ (Phó Trưởng Ban được giao quyền điều hành), Chủ tịch Liên đoàn Lao động, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân và đồng chí Chánh Văn phòng Huyện uỷ cùng dự (thay giấy mời). Điểm tại phòng họp Huyện uỷ.

- 9 giờ, Thường trực Huyện uỷ họp Thường trực Huyện uỷ. Mời đồng chí Phó Bí thư - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện và đại diện lãnh đạo: Ban Tổ chức Huyện uỷ và Phòng Nội vụ huyện cùng dự (thay giấy mời). Điểm tại phòng họp Huyện uỷ.

- 13 giờ 30, Thường trực Huyện uỷ làm việc với Đảng uỷ xã Vĩnh Viễn A về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và những đề xuất, khó khăn trong quá trình thực hiện. Mời đồng chí Phó Bí thư - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện và các đồng chí: Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ và đại diện lãnh đạo: Ban Dân vận Huyện uỷ, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự huyện; các đồng chí: Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chánh Thanh tra; Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện và đại diện lãnh đạo Chi cục Thuế khu vực II cùng đi (thay giấy mời). Giao Đảng uỷ xã Vĩnh Viễn A mời thành phần đối ứng cấp xã và bố trí địa điểm làm việc. Điểm tại xã.

Thứ Ba, ngày 29/3/2022

- 7 giờ 30, Thường trực Huyện uỷ dự Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Mời các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện (nguyên là uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ); các đồng chí uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ; Nhóm Báo cáo viên Thường trực cấp huyện và đồng chí bí thư đảng uỷ các xã, thị trấn cùng dự (thay giấy mời). Điểm tại hội trường Uỷ ban nhân dân huyện.

          - 13 giờ, Thường trực Huyện uỷ làm việc tại cơ quan.

Thứ Tư, ngày 30/3/2022

- 7 giờ 30, đồng chí Bí thư Huyện uỷ dự họp Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Long Mỹ thông qua kế hoạch tổ chức Lễ công nhận nông thôn mới nâng cao xã Thuận Hưng và lựa chọn xã đề xuất xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025. Điểm tại phòng họp số 02 Uỷ ban nhân dân huyện.

- 7 giờ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30, Thường trực Huyện uỷ làm việc với Đảng uỷ xã Vĩnh Thuận Đông về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và những đề xuất, khó khăn trong quá trình thực hiện. Mời đồng chí Phó Bí thư - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện và các đồng chí: Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ và đại diện lãnh đạo: Ban Dân vận Huyện uỷ, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự huyện; các đồng chí: Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chánh Thanh tra; Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện và đại diện lãnh đạo Chi cục Thuế khu vực II cùng đi (thay giấy mời). Giao Đảng uỷ xã Vĩnh Thuận Đông mời thành phần đối ứng cấp xã và bố trí địa điểm làm việc. Điểm tại xã.

Thứ Năm, ngày 31/3/2022

- 7 giờ, Thường trực Huyện uỷ làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30, Thường trực Huyện uỷ dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 8. Mời đồng chí Phó Bí thư - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện cùng dự (thay giấy mời). Điểm tại hội trường Tỉnh uỷ. Thành phần dự điểm cầu tại huyện: Mời các đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ; trưởng các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện; đồng chí bí thư đảng uỷ, chủ tịch uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn cùng dự (thay giấy mời). Điểm tại hội trường Uỷ ban nhân dân huyện.

Thứ Sáu, ngày 01/4/2022

- 7 giờ 30, Thường trực Huyện uỷ dự Hội nghị sơ kết, tổng kết các văn bản của Trung ương, Tỉnh uỷ. Mời các đồng chí uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; đồng chí Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện; đồng chí bí thư đảng uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Hội Nông dân và Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã, thị trấn cùng dự (thay giấy mời). Điểm tại hội trường Uỷ ban nhân dân huyện.

- 13 giờ 30, Thường trực Huyện uỷ họp Ban Thường vụ Huyện uỷ. Mời các đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện uỷ và đồng chí Trưởng Phòng Nội vụ huyện cùng dự (thay giấy mời). Giao Ban Tổ chức Huyện uỷ và Phòng Nội vụ huyện chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp Huyện uỷ.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 99. LLV tu ngay 28- 01 thang 4 nam 2022 Dieu chinh lan 03.docx_20220330102555.docx

Đang online: 2
Hôm nay: 1308
Đã truy cập: 489660
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.