Xem chi tiet tin - UBND huyện Long Mỹ

 

Chương trình làm việc của Thường trực Huyện uỷ từ ngày 28/02 - 04/3/2022 (Điều chỉnh lần 6)

Ngày 25-02-2022

Thứ Hai, ngày 28/02/2022

- 7 giờ 30, Thường trực Huyện uỷ dự hội ý các thường trực. Mời các thường trực: Huyện uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, đồng chí Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ (Phó Trưởng Ban phụ trách), đồng chí Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng, đồng chí Chánh Văn phòng Huyện uỷ và Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân nhân huyện cùng dự (thay giấy mời). Điểm tại phòng họp Huyện uỷ.

- 9 giờ 30, Thường trực Huyện uỷ làm việc với Ban Tổ chức Huyện uỷ và Phòng Nội vụ huyện về công tác cán bộ. Điểm tại phòng họp Huyện uỷ.

- 13 giờ 30, Thường trực Huyện uỷ dự họp Ban Thường vụ Huyện uỷ về công tác cán bộ. Mời các đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ cùng dự (thay giấy mời). Giao Ban Tổ chức Huyện uỷ chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp Huyện uỷ.

- 15 giờ, đồng chí Bí thư Huyện uỷ nghe các ngành báo cáo tình hình tranh chấp đất ở ấp 1 xã Xà Phiên. Mời đồng chí Phó Bí thư - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện; đồng chí Trưởng Phòng Tài nguyên - Môi trường, đồng chí Chánh án Toà án nhân dân; đại diện Công an huyện; đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Xà Phiên cùng dự (thay giấy mời). Điểm tại phòng họp Huyện uỷ.

Thứ Ba, ngày 01/3/2022

          - 7 giờ 30, đồng chí Bí thư Huyện uỷ làm việc với Đảng uỷ xã Lương Nghĩa về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và những đề xuất, khó khăn trong quá trình thực hiện. Mời đồng chí Phó Bí thư - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện và các đồng chí: Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ và đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Huyện uỷ; các đồng chí: Trưởng Công an, đại diện lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chánh Thanh tra huyện và đại diện lãnh đạo Chi cục Thuế khu vực II cùng đi (thay giấy mời). Giao Đảng uỷ xã Lương Nghĩa mời thành phần đối ứng cấp xã và bố trí địa điểm làm việc. Điểm tại xã.

          - 7 giờ 30, đồng chí Phó Bí thư Huyện uỷ dự Lễ ra quân khởi động Tháng Thanh niên năm 2022. Điểm tại Trường Tiểu học Vĩnh Thuận Đông 1.

 - 13 giờ 30, Thường trực Huyện uỷ đi kiểm tra tình hình xâm nhập mặn trên địa bàn huyện.

Thứ Tư, ngày 02/3/2022

- 7 giờ, Thường trực Huyện uỷ làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ, đồng chí Bí thư Huyện uỷ dự tiếp xúc, đối thoại với hợp tác xã và nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi. Mời các đồng chí: Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ (Phó Trưởng Ban phụ trách), Chủ tịch Hội Nông dân huyện và Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cùng dự (thay giấy mời). Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Lưu ý: Thành phần được mời dự tại tỉnh tập trung lúc 13 giờ để test Covid-19 trước khi vào dự Hội nghị. Thành phần dự điểm cầu tại huyện: Đồng chí Phó Bí thư - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện; đồng chí bí thư đảng uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân và Chủ tịch Hội Nông dân các xã, thị trấn cùng dự (thay giấy mời). Điểm tại phòng họp số 02 Uỷ ban nhân dân huyện.

- 13 giờ 30, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ dự Hội nghị Báo cáo viên bằng hình thức trực tuyến tháng 3 năm 2022. Điểm tại hội trường Tỉnh uỷ.

Thứ Năm, ngày 03/3/2022

          - 8 giờ, đồng chí Bí thư Huyện uỷ làm việc với Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Điểm tại Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

- 7 giờ 30, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ làm việc với Hội Cựu chiến binh tỉnh. Mời đại diện lãnh đạo: Ban Tổ chức Huyện uỷ, Ban Dân vận Huyện uỷ và Hội Cựu chiến binh huyện cùng dự (thay giấy mời). Điểm tại phòng họp Huyện uỷ.

Thứ Sáu, ngày 04/3/2022

- 7 giờ 30, đồng chí Bí thư Huyện uỷ dự tiếp xúc, đối thoại với cán bộ, hội viên Phụ nữ. Mời đồng chí Phó Bí thư - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, đồng chí Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, đồng chí Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ phụ trách, đồng chí Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 7 giờ 30, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ dự tiếp xúc, đối thoại với cán bộ, hội viên Phụ nữ. Mời đồng chí bí thư đảng uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã, thị trấn và đại diện Chi Hội Phụ nữ ấp cùng dự (thay giấy mời). Điểm tại hội trường Uỷ ban nhân dân huyện.

- 13 giờ, Thường trực Huyện uỷ làm việc tại cơ quan.

Thứ Bảy, ngày 05/3/2022

8 giờ, đồng chí Bí thư Huyện uỷ dự họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 họp phiên thứ 13 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 với các địa phương. Điểm tại phòng họp số 01 Uỷ ban nhân dân tỉnh.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 95. LLV tu ngay 28 - 05 thang 3 nam 2022 Dieu chinh lan 06.docx_20220304091058.docx

Đang online: 2
Hôm nay: 1395
Đã truy cập: 489747
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.