Xem chi tiet tin - UBND huyện Long Mỹ

 

Chương trình làm việc của Thường trực Huyện uỷ từ ngày 26/11 - 02/12/2022 (Điều chỉnh lần 4)

Ngày 25-11-2022

Thứ Bảy, ngày 26/11/2022

7 giờ 30, Thường trực Huyện uỷ dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghi quyết Trung ương 8 khoá XI và Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Mời các đồng chí: Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Đảng uỷ Quân sự; Đảng uỷ Công an huyện; đại diện lãnh đạo: Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; đồng chí bí thư đảng uỷ, chủ tịch uỷ ban nhân dân, chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự, trưởng công an các xã, thị trấn cùng dự (thay giấy mời). Điểm tại hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

Thứ Hai, ngày 28/11/2022

7 giờ 30, đồng chí Bí thư dự Hội nghị trực tuyến Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh triển khai, quán triệt các văn bản của Trung ương, Tỉnh uỷ. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Thành phần dự điểm cầu tại huyện: Mời các đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cùng dự (thay giấy mời). Điểm tại phòng họp Huyện uỷ (Cả ngày).

Thứ Ba, ngày 29/11/2022

- 8 giờ, đồng chí Bí thư Huyện uỷ dự tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khoá XV. Điểm tại hội trường Uỷ ban nhân dân huyện.

- 7 giờ 30, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ làm việc với Văn phòng Huyện uỷ về  dự thảo Chương trình công tác năm 2023 và báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Huyện uỷ năm 2022. Điểm tại phòng họp Huyện uỷ

- 13 giờ 30, đồng chí Bí thư Huyện uỷ dự Hội nghị thường kỳ phiên họp cuối năm 2022. Điểm tại phòng họp Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

- 13 giờ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ làm việc tại                    cơ quan.

Thứ Tư, ngày 30/11/2022

7 giờ 30, đồng chí Bí thư Huyện uỷPhó Bí thư Thường trực Huyện uỷ dự họp kiểm điểm Ban Thường vụ Huyện uỷ. Mời các đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ cùng dự (thay giấy mời). Điểm tại phòng họp Huyện uỷ (Cả ngày).

Thứ Năm, ngày 01/12/2022

- 7 giờ 30, đồng chí Bí thư Huyện uỷPhó Bí thư Thường trực Huyện uỷ tiếp tục dự họp kiểm điểm Ban Thường vụ Huyện uỷ. Mời các đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ cùng dự (thay giấy mời). Điểm tại phòng họp Huyện uỷ.

- 13 giờ 30, đồng chí Bí thư Huyện uỷ dự Hội nghị Đảng uỷ Quân sự tỉnh ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Điểm tại Trung tâm Sở Chỉ huy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

- 13 giờ 30, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ kiểm tra công tác chuẩn bị phục vụ Đoàn kiểm tra của Tỉnh uỷ làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Huyện uỷ.

 - 15 giờ 30, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ dự họp Ban Chỉ đạo các ngày Lễ lớn của huyện. Mời các đồng chí trong Ban Chỉ đạo các ngày Lễ lớn cùng dự. Giao Phòng Văn hoá chuẩn bị nội dung (thay giấy mời). Điểm tại phòng họp Huyện uỷ.

Thứ Sáu, ngày 02/12/2022

- 7 giờ 30, đồng chí Bí thư Huyện uỷPhó Bí thư Thường trực Huyện uỷ tiếp Đoàn kiểm tra của Tỉnh uỷ làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Huyện ủy về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và xây dựng đảng năm 2022. Mời các thường trực: Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện; các đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ; đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện uỷ và các đồng chí: Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch; Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, Trưởng Phòng Tài nguyên - Môi trường, Chánh Thanh tra, Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Giám đốc Bảo hiểm xã hội,  Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư và Xây dựng, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chi cục Thuế khu vực II, Trung tâm Y tế, Chi cục Thống kê Long Mỹ và Điện lực huyện Long Mỹ cùng dự (thay giấy mời). Điểm tại phòng họp trực tuyến Uỷ ban nhân dân huyện.

- 13 giờ, đồng chí Bí thư Huyện uỷPhó Bí thư Thường trực Huyện uỷ làm việc tại cơ quan.


Đang online: 1
Hôm nay: 508
Đã truy cập: 901063
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.