Xem chi tiet tin - UBND huyện Long Mỹ

 

Chương trình làm việc của Thường trực Huyện uỷ từ ngày 25 - 29/4/2022 (Điều chỉnh lần 3)

Ngày 22-04-2022

Thứ Hai, ngày 25/4/2022

- 7 giờ, đồng chí Bí thư làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ làm việc với Đảng uỷ xã Xà Phiên. Mời đồng chí: Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ, Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ (Phó Trưởng Ban điều hành), đồng chí Nguyễn Vĩnh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ; đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ; đồng chí Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện và các đồng chí: Bí thư Đảng uỷ, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Phó Bí thư - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Xà Phiên cùng dự (thay giấy mời). Điểm tại phòng họp Huyện uỷ.

- 13 giờ 30, Thường trực Huyện uỷ dự hội ý các thường trực. Mời các thường trực: Huyện uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động, và các đồng chí: Trưởng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, Chánh Văn phòng Huyện uỷ, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện cùng dự (thay giấy mời). Điểm tại phòng họp Huyện uỷ.

Thứ Ba, ngày 26/4/2022

- 7 giờ 30, Thường trực Huyện uỷ dự họp Ban Tổ chức lễ nông thôn mới nâng cao. Giao Uỷ ban nhân dân huyện chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự. Điểm tại Trung tâm Học tập cộng đồng xã Thuận Hưng.

- 13 giờ 30, Thường trực Huyện uỷ đi công tác xã Thuận Hưng. Mời đại diện Thường trực Uỷ ban nhân dân huyện và các đồng chí: Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ chỉ đạo xã, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện cùng đi (thay giấy mời). Điểm tập trung tại Uỷ ban nhân dân xã Thuận Hưng.

Thứ Tư, ngày 27/4/2022

- 7 giờ, Thường trực Huyện uỷ làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30, Thường trực Huyện uỷ kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ công nhận xã Thuận Hưng đạt chuẩn thôn mới nâng cao.

Thứ Năm, ngày 28/4/2022

- 7 giờ 30, Thường trực Huyện uỷ dự Lễ công nhận xã Thuận Hưng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Điểm tại xã.

- 13 giờ 30, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ dự Hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khoá XV. Điểm tại hội trường Uỷ ban nhân dân huyện.

Thứ Sáu, ngày 29/4/2022

- 6 giờ, Thường trực Huyện uỷ viếng Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh. Mời đồng chí Chánh Văn phòng Huyện uỷ cùng đi. Điểm tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh.

- 7 giờ 30, Thường trực Huyện uỷ họp Ban Thường vụ Huyện uỷ. Mời các đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ; đồng chí Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ (Phó Trưởng Ban phụ trách), đồng chí Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện và đại diện lãnh đạo Huyện đoàn cùng dự (thay giấy mời). Điểm tại phòng họp Huyện uỷ.

- 15 giờ, đồng chí Bí thư Huyện uỷ dự họp mặt kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022). Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 13 giờ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ làm việc tại cơ quan.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 105. LLV tu ngay 25 - 29 thang 4 nam 2022 Dieu chinh lan 03.docx_20220426143403.docx

Đang online: 1
Hôm nay: 1367
Đã truy cập: 489719
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.