Xem chi tiet tin - UBND huyện Long Mỹ

 

Chương trình làm việc của Thường trực Huyện uỷ từ ngày 24 - 28/10/2022 (Điều chỉnh lần 2)

Ngày 21-10-2022

Thứ Hai, ngày 24/10/2022

- 7 giờ 30, đồng chí Bí thư Huyện uỷ và Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ dự hội ý các thường trực. Mời các thường trực: Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Trưởng Phòng Nông nghiệp huyện, Bí thư Huyện đoàn cùng dự (thay giấy mời). Điểm tại phòng họp Huyện uỷ.

- 14 giờ, đồng chí Bí thư Huyện uỷ triển khai thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII. Mời đồng chí bí thư, các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ, trưởng, phó các ban, ngành đoàn thể huyện; Ban Chấp hành các đảng uỷ: Công an, Quân sự và Y tế huyện; Ban Thường vụ đảng uỷ các xã, thị trấn cùng dự. (Trừ các đồng chí Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đã dự tại Trung tâm Hội nghị tỉnh) (thay giấy mời). Điểm tại hội trường Uỷ ban nhân dân huyện.

- 13 giờ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ làm việc tại cơ quan.

 Thứ Ba, ngày 25/10/2022

- 7 giờ, đồng chí Bí thư Huyện uỷ làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ dự Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Điểm tại hội trường Uỷ ban nhân dân tỉnh Hậu Giang.

- 14 giờ, đồng chí Bí thư Huyện uỷ làm việc với Ban Nội chính Tỉnh uỷ về nội dung đơn của bà Võ Thị Kim Anh. Mời Thường trực Uỷ ban nhân dân huyện, Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ, Chánh Văn phòng Huyện uỷ, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện, Chánh Thanh tra huyện, Trưởng công an huyện, Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường; đồng chí Bí thư, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân: Xã Lương Nghĩa, xã Lương Tâm và thị trấn Vĩnh viễn cùng dự (thay giấy mời). Điểm tại phòng họp Huyện uỷ.

Thứ Tư, ngày 26/10/2022

- 7 giờ, đồng chí Bí thư Huyện uỷ làm việc tại cơ quan.

- 8 giờ, Thường trực Huyện uỷ uỷ quyền cho đồng chí Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ đồng thời Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện dự và làm việc với Đoàn công tác của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Điểm tại hội trường Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Thứ Năm, ngày 27/10/2022

- 7 giờ 30, đồng chí Bí thư Huyện uỷ tiếp công dân định kỳ. Mời đại diện Thường trực Uỷ ban nhân dân huyện cùng dự (thay giấy mời). Giao Uỷ ban nhân dân huyện chuẩn bị nội dung và mời thành phần có liên quan cùng dự. Điểm tại phòng Tiếp công dân huyện.

- 7 giờ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30, Thường trực Huyện uỷ đi kểm tra công tác xây dựng Trụ sở Công an huyện. Mời các đồng chí: Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư và Xây dựng,  Trưởng Phòng Văn hoá và Thông tin, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường cùng đi (thay giấy mời). Giao Công an huyện phối hợp chuẩn bị nội dung. Điểm tại Công an huyện.

Thứ Sáu, ngày 28/10/2022

- 7 giờ 30, Thường trực Huyện uỷ dự Hội nghị trực tuyến triển khai các chương trình/nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp Trung ương Đảng khoá XIII và sơ, tổng kết các văn bản của Trung ương, của tỉnh. Điểm tại hội trường Tỉnh uỷ. Thành phần dự điểm cầu tại huyện: Mời các đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, thủ trưởng phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện; đồng chí bí thư đảng uỷ, chủ tịch uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn cùng dự (thay giấy mời). Điểm tại hội trường Uỷ ban nhân dân huyện (Cả ngày).

- 16 giờ 15, Thường trực Huyện uỷ dự Hội nghị về công tác cán bộ. Điểm tại hội trường Tỉnh uỷ.


Đang online: 2
Hôm nay: 605
Đã truy cập: 901160
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.