Xem chi tiet tin - UBND huyện Long Mỹ

 

Chương trình làm việc của Thường trực Huyện uỷ từ ngày 23 - 27/5/2022 (Điều chỉnh lần 4)

Ngày 20-05-2022

Thứ Hai, ngày 23/5/2022

- 7 giờ 30, Thường trực Huyện uỷ dự hội ý các thường trực. Mời các thường trực: Huyện uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Chánh Văn phòng Huyện uỷ, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện cùng dự (thay giấy mời). Điểm tại phòng họp Huyện uỷ.

- 9 giờ, Thường trực Huyện uỷ làm việc với Ban Tổ chức Huyện uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện về công tác cán bộ xã Xà Phiên. Điểm tại phòng họp Huyện uỷ.

- 10 giờ, Thường trực Huyện uỷ làm việc với Hội Chữ thập đỏ huyện nghe báo cáo công tác cán bộ của Hội. Mời đại diện lãnh đạo: Ban Tổ chức Huyện uỷ, Ban Dân vận Huyện uỷ, Phòng Nội vụ huyện cùng dự (thay giấy mời). Giao Hội Chữ thập đỏ huyện chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp Huyện uỷ.

- 13 giờ 30, Thường trực Huyện uỷ họp Ban Thường vụ Huyện uỷ nghe Văn phòng Huyện uỷ thông qua dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW của Bộ Chính trị; Ban Tổ chức Huyện uỷ thông qua danh sách khen thưởng đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 05 năm liền và Huyện đoàn thông qua báo cáo nhân sự Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2027. Mời các đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ và đại diện lãnh đạo Huyện đoàn cùng dự (thay giấy mời). Điểm tại phòng họp Huyện uỷ.

Thứ Ba, ngày 24/5/2022

- 7 giờ, Bí thư Huyện uỷ làm việc cơ quan.

- 7 giờ 30, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ dự Khai mạc kỳ thi  tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội. Điểm tại hội trường Tỉnh uỷ.

- 16 giờ, Bí thư Huyện uỷ dự Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Viettel Hậu Giang (24/5/2002 - 24/5/2022). Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Thứ Tư, ngày 25/5/2022

- 7 giờ 30, Thường trực Huyện uỷ làm việc với Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng về việc rà soát lại các phòng làm việc thuộc Khu trụ sở mới của Huyện uỷ. Mời đại diện lãnh đạo các ban xây dựng đảng Huyện uỷ cùng dự (thay giấy mời). Điểm tại phòng họp Huyện uỷ.

- 13 giờ, Thường trực Huyện uỷ làm việc tại cơ quan.

Thứ Năm, ngày 26/5/2022

- 7 giờ, đồng chí Bí thư Huyện uỷ làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ dự Hội thảo khoa học “Hậu Giang tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 13 giờ, Thường trực Huyện uỷ làm việc tại cơ quan.

Thứ Sáu, ngày 27/5/2022

          - 6 giờ 30, đồng chí Bí thư Huyện uỷ khám sức khoẻ định kỳ. Điểm tại Khoa Nội I Bệnh viện đa khoa tỉnh Hậu Giang.

- 13 giờ 30, Thường trực Huyện uỷ làm việc với Hội Cựu chiến binh tỉnh. Mời đồng chí Phó Bí thư - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện; đồng chí Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; đại diện lãnh đạo: Ban Tổ chức Huyện uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ, Ban Dân vận Huyện uỷ và lãnh đạo Hội Cựu chiến binh huyện cùng dự (thay giấy mời). Điểm tại phòng họp Huyện uỷ.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 109. LLV tu ngay 23 - 27 thang 5 nam 2022 Dieu chinh lan 03.docx_20220525100844.docx

Đang online: 2
Hôm nay: 1314
Đã truy cập: 489666
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.