Xem chi tiet tin - UBND huyện Long Mỹ

 

Chương trình làm việc của Thường trực Huyện uỷ từ ngày 22-26/6/2020 (Điều chỉnh lần 2)

Ngày 30-06-2020

Thứ hai, ngày 22/6/2020

- Đồng chí Bí thư: 7 giờ 30, dự hội ý các thường trực. Mời các thường trực: Huyện uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, đồng chí Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện cùng dự (thay giấy mời). Điểm tại phòng họp Huyện uỷ; 13 giờ 30, đi công tác xã Vĩnh Thuận Đông kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020. Thành phần đi kiểm tra theo Kế hoạch số 119-KH/HU, ngày 02/6/2020 của Ban Thường vụ Huyện uỷ. Điểm tại xã.

- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực: 7 giờ 30, dự hội ý các thường trực13 giờ, làm việc tại cơ quan.

Thứ ba, ngày 23/6/2020

- Đồng chí Bí thư: 7 giờ, dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Long Mỹ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Điểm tại Trung tâm Văn hoá thị xã (cả ngày).

- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực: 7 giờ 30, làm việc định kỳ với khối Đảng. Mời đại diện Thường trực Uỷ ban nhân dân huyện và các đồng chí trưởng ban, phó trưởng ban các ban xây dựng đảng Huyện uỷ, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị và Văn phòng Huyện uỷ cùng dự (thay giấy mời). Điểm tại phòng họp Huyện uỷ; 13 giờ,làm việc tại cơ quan.

Thứ tư, ngày 24/6/2020

- Đồng chí Bí thư: 7 giờ, dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Long Mỹ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Điểm tại Trung tâm Văn hoá thị xã.

- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực: 7 giờ 30, làm việc định kỳ với khối vận. Mời đại diện Thường trực Uỷ ban nhân dân huyện, lãnh đạo Ban Dân vận Huyện uỷ, Chủ tịch và các phó chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và đồng chí trưởng, phó các đoàn thể chính trị - xã hội và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện cùng dự (thay giấy mời). Điểm tại phòng họp Huyện uỷ.

Thứ năm, ngày 25/6/2020

- Đồng chí Bí thư: 7 giờ, dự họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (mở rộng). Điểm tại hội trường Tỉnh uỷ13 giờ, làm việc tại cơ quan.

- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực: 7 giờ, dự họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (mở rộng). Điểm tại hội trường Tỉnh uỷ13 giờ, kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ họp giữa năm Hội đồng nhân dân huyện.

Thứ sáu, ngày 26/6/2020

- Đồng chí Bí thư và Phó Bí thư Thường trực: 7 giờ 30, dự họp Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp giữa năm) Hội đồng nhân dân huyện. Điểm tại hội trường Uỷ ban nhân dân huyện.

 

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 292. LLV t_ ngày 22 - 26 tháng 6 nam 2020 dc lan 01.docx_20200630161550.docx

Đang online: 4
Hôm nay: 459
Đã truy cập: 34630
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.