Xem chi tiet tin - UBND huyện Long Mỹ

 

Chương trình làm việc của Thường trực Huyện uỷ từ ngày 21 - 27/8/2021 (Điều chỉnh lần 2)

Ngày 20-08-2021

Thứ bảy, ngày 21/8/2021

8 giờ, Thường trực Huyện uỷ dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Điểm tại phòng họp số 02 Uỷ ban nhân dân huyện.

Chủ nhật, ngày 22/8/2021

Thường trực Huyện uỷ kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

Thứ hai, ngày 23/8/2021

Đồng chí Bí thư và Phó Bí thư Thường trực: 8 giờ, dự họp trực tuyến với Uỷ ban nhân dân tỉnh sơ kết Kế hoạch phát động thiết lập “Vùng xanh”. Điểm tại phòng họp số 02 Uỷ ban nhân dân huyện; 13 giờ 30, đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

Thứ ba, ngày 24/8/2021

Đồng chí Bí thư và Phó Bí thư Thường trực: 7 giờ 30, dự họp Ban Tổ chức các ngày lễ, kỷ niệm huyện. Giao Uỷ ban nhân dân huyện chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự. Điểm tại phòng họp Huyện uỷ; 13 giờ 30, làm việc với lãnh đạo Văn phòng Huyện uỷ. Điểm tại phòng họp Huyện uỷ.

Thứ tư, ngày 25/8/2021

- Đồng chí Bí thư: 7 giờ 30, dự Hội nghị trực tuyến với các địa phương tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021. Điểm tại phòng họp số 02 Uỷ ban nhân dân huyện; 11 giờ 45, cùng với Đoàn công tác của Bí thư Tỉnh uỷ dự trao Nhà tình nghĩa và đến thăm các chốt kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Long Mỹ; 13 giờ 30, Thường trực Huyện uỷ tiếp Đoàn công tác của Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với Ban Thường vụ Huyện uỷ. Mời các đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ cùng dự (thay giấy mời). Điểm tại phòng họp Huyện uỷ.

- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực: 7 giờ 30, kiểm tra các nội dung chuẩn bị làm việc với Đoàn công tác của Bí thư Tỉnh uỷ; 12 giờ, cùng với Bí thư dự với Đoàn công tác của Bí thư Tỉnh uỷ dự trao Nhà tình nghĩa và đến thăm các chốt kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Long Mỹ; 13 giờ 30, cùng với Bí thư tiếp Đoàn công tác của Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với Ban Thường vụ Huyện uỷ. Điểm tại phòng họp Huyện uỷ.

- 15 giờ, Thường trực Huyện uỷ họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện. Điểm tại phòng họp số 02 Uỷ ban nhân dân huyện; 16 giờ, Thường trực Huyện uỷ dự họp giao ban trực tuyến với Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Điểm tại phòng họp số 02 Uỷ ban nhân dân huyện.

Thứ năm, ngày 26/8/2021

Đồng chí Bí thư và Phó Bí thư Thường trực: 7 giờ 30, dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (chuyên đề) trực tuyến với địa phương về sơ kết, tổng kết và triển khai các văn bản của Trung ương, Tỉnh uỷ (tổng kết: Nghị quyết số 21-NQ/TW, Chỉ thị số 10- CT/TW, Nghị quyết số 09-NQ/TW; sơ kết: Chỉ thị số 40-CT/TU, Nghị quyết số 06- NQ/TU; triển khai Quy định số 22-QĐ/TW, số 24-QĐ/TW). Mời các đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ; đại diện Thường trực Uỷ ban nhân dân huyện; lãnh đạo: Ban Tổ chức Huyện uỷ, Ban Dân vận Huyện uỷ; các đồng chí: Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng Phòng Tài nguyên - Môi trường, Trưởng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trưởng Phòng Văn hoá - Thông tin, Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Trưởng Phòng Y tế, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân và Chánh Văn phòng Huyện uỷ cùng dự (thay giấy mời). Điểm tại phòng họp số 02 Uỷ ban nhân dân huyện (Cả ngày).

Thứ sáu, ngày 27/8/2021

- Đồng chí Bí thư: 7 giờ 30, đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực: 7 giờ 30, dự Hội nghị trực tuyến giao ban giữa Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh với Thường trực Hội đồng nhân dân huyện. Điểm tại phòng họp số 02 Uỷ ban nhân dân huyện.

- 13 giờ 30, Thường trực Huyện uỷ dự Lễ công bố Quyết định về công tác cán bộ. Giao Ban Tổ chức Huyện uỷ chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự. Điểm tại phòng họp Huyện uỷ.

- 14 giờ, Thường trực Huyện uỷ họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện. Điểm tại phòng họp số 02 Uỷ ban nhân dân huyện; 15 giờ, Thường trực Huyện uỷ dự họp giao ban trực tuyến với Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Điểm tại phòng họp số 02 Uỷ ban nhân dân huyện.


Đang online: 1
Hôm nay: 307
Đã truy cập: 231078
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.