Xem chi tiet tin - UBND huyện Long Mỹ

 

Chương trình làm việc của Thường trực Huyện uỷ từ ngày 21 - 25/3/2022 (Điều chỉnh lần 3)

Ngày 18-03-2022

Thứ Hai, ngày 21/3/2022

- 7 giờ 30, Thường trực Huyện uỷ dự hội ý các thường trực. Mời các thường trực: Huyện uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; đại diện lãnh đạo: Ban Tổ chức Huyện uỷ Phòng Tài nguyên - Môi trường; Trung tâm Y tế huyện; đồng chí Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân và đồng chí Chánh Văn phòng Huyện uỷ cùng dự (thay giấy mời). Điểm tại phòng họp Huyện uỷ.

- 9 giờ 30, Thường trực Huyện uỷ họp Thường trực Huyện uỷ về công tác quy hoạch cán bộ. Mời đồng chí Phó Bí thư - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện và đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ cùng dự (thay giấy mời). Giao đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp Huyện uỷ.

- 13 giờ, Thường trực Huyện uỷ làm việc tại cơ quan.

Thứ Ba, ngày 22/3/2022

- 7 giờ, đồng chí Bí thư Huyện uỷ làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30, đồng chí Phó Bí thư Thường trực dự họp triển khai Quy định số 977-QĐ/TU, ngày 15/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác quy hoạch  cán bộ trong hệ thống chính trị tỉnh Hậu Giang. Giao Ban Tổ chức Huyện uỷ chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự. Điểm tại phòng họp Huyện uỷ.

          - 13 giờ 30, Thường trực Huyện uỷ họp Ban Thường vụ Huyện uỷ. Mời các đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ cùng dự (thay giấy mời). Điểm tại phòng họp Huyện uỷ.

Thứ Tư, ngày 23/3/2022

- 7 giờ 30, đồng chí Bí thư dự Hội nghị triển khai kế hoạch khảo sát, đánh giá toàn diện hiệu quả và năng lực thực hiện nhiệm vụ của Công an chính quy đảm nhiệm các chức năng Công an xã, thị trấn. Điểm tại hội trường trực tuyến Công an tỉnh.

- 7 giờ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30, đồng chí Bí thư Huyện uỷ dự Hội nghị trực tuyến trực tuyến tiếp xúc, đối thoại với công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn, công nhân và người lao động. Mời đồng chí Phó Bí thư - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện và đồng chí Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ (Phó Trưởng Ban điều hành) cùng dự (thay giấy mời). Điểm tại hội trường Uỷ ban nhân dân huyện. Lưu ý: Đề nghị các đồng chí được mời dự họp có mặt lúc 12 giờ 30 phút để test nhanh Covid-19 trước khi vào dự Hội nghị.

- 13 giờ 30, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ dự Lễ công bố Quyết định Chi bộ Văn hoá - Thể thao và Truyền thanh. Giao Ban Tổ chức Huyện uỷ chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự. Điểm tại phòng họp Huyện uỷ.

Thứ Năm, ngày 24/3/2022

- 7 giờ 30, đồng chí Bí thư Huyện uỷ dự Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp và trực tuyến của người đứng đầu cấp uỷ đảng, chính quyền với cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh. Mời đại diện Thường trực Uỷ ban nhân dân huyện; đồng chí Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ (Phó Trưởng Ban điều hành) và đồng chí Bí thư Huyện đoàn cùng dự (thay giấy mời). Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 7 giờ 30, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ dự Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp và trực tuyến của người đứng đầu cấp uỷ đảng, chính quyền với cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh. Điểm tại hội trường Uỷ ban nhân dân huyện. Lưu ý: Đề nghị các đồng chí được mời dự họp có mặt lúc 6 giờ 30 phút để test nhanh Covid-19 trước khi vào dự Hội nghị.

- 13 giờ 30, Thường trực Huyện uỷ họp cán bộ chủ chốt về công tác quy hoạch cán bộ. Mời các đồng chí uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; trưởng các phòng, ban, ngành đoàn thể huyện; đồng chí bí thư, phó bí thư các đảng bộ trực thuộc; đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn cùng dự (thay giấy mời). Điểm tại hội trường Uỷ ban nhân dân huyện. Lưu ý: Đề nghị các đồng chí được mời dự họp có mặt lúc 12 giờ 30 phút để test nhanh Covid-19 trước khi vào dự họp.

- 16 giờ, đồng chí Bí thư Huyện uỷ làm việc với đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban nhân dân huyện và một số ngành có liên quan. Mời các đồng chí: Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ, Trưởng Công an, Viện trưởng Viện Kiểm sát và Chánh án Toà án nhân dân huyện cùng dự (thay giấy mời). Giao cho các ngành được mời dự họp chuẩn bị nội dung có liên quan của đơn vị mình. Điểm tại phòng họp Huyện uỷ.

Thứ Sáu, ngày 25/3/2022

- 7 giờ 30, đồng chí Bí thư Huyện uỷ làm việc với Đảng uỷ xã Thuận Hưng về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và những đề xuất, khó khăn trong quá trình thực hiện. Mời đồng chí Phó Bí thư - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện và các đồng chí: Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ và đại diện lãnh đạo: Ban Dân vận Huyện uỷ, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự huyện; các đồng chí: Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chánh Thanh tra; Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện và đại diện lãnh đạo Chi cục Thuế khu vực II cùng đi (thay giấy mời). Giao Đảng uỷ xã Thuận Hưng mời thành phần đối ứng cấp xã và bố trí địa điểm làm việc. Điểm tại xã.

- 7 giờ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ dự Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao huyện Long Mỹ lần thứ IX năm 2022. Điểm tại Sân khấu Khu hành chính huyện.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 98. LLV tu ngay 21 - 25 thang 3 nam 2022 Dieu chinh lan 03.docx_20220323142928.docx

Đang online: 1
Hôm nay: 1380
Đã truy cập: 489732
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.