Xem chi tiet tin - UBND huyện Long Mỹ

 

Chương trình làm việc của Thường trực Huyện uỷ từ ngày 19 - 25/11/2022 (Điều chỉnh lần 4)

Ngày 18-11-2022

Thứ Bảy, ngày 19/11/2022

7 giờ 30, đồng chí Bí thư Huyện uỷ dự Hội nghị tiếp xúc, đối thội với cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục. Mời đồng chí Phó Bí thư - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện và các đồng chí: Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trưởng Phòng Nội vụ và Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện cùng dự (thay giấy mời). Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Thứ Hai, ngày 21/11/2022

- 7 giờ 30, đồng chí Bí thư và Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ dự hội ý các thường trực nghe Ban Dân vận Huyện uỷ báo cáo công tác chuẩn bị làm việc với Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính và công vụ; Dân vận chính quyền và Quy chế dân chủ ở cơ sở cuối năm 2022; Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện báo cáo kết quả tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022. Mời các thường trực: Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; đồng chí Đặng Hoàng Vũ, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban nhân dân huyện và đồng chí Nguyễn Văn Thiện, Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ cùng dự (thay giấy mời). Điểm tại phòng họp Huyện uỷ.

- 14 giờ, đồng chí Bí thư Huyện uỷPhó Bí thư Thường trực Huyện uỷ dự họp Chi bộ Văn phòng kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể và đảng viên năm 2022. Điểm tại phòng họp Huyện uỷ.

Thứ Ba, ngày 22/11/2022

7 giờ 30, đồng chí Bí thư Huyện uỷPhó Bí thư Thường trực Huyện uỷ tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính và công vụ; Dân vận chính quyền và Quy chế dân chủ ở cơ sở cuối năm 2022. Giao Ban Dân vận Huyện uỷ chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp Huyện uỷ (Cả ngày).

Thứ Tư, ngày 23/11/2022

- 7 giờ 30, đồng chí Bí thư Huyện uỷPhó Bí thư Thường trực Huyện uỷ dự họp Chi bộ Văn phòng kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể và đảng viên năm 2022. Điểm tại phòng họp Huyện uỷ.

- 13 giờ, đồng chí Bí thư Huyện uỷ và Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ làm việc tại cơ quan.

Thứ Năm, ngày 24/11/2022

8 giờ, đồng chí Bí thư Huyện uỷPhó Bí thư Thường trực Huyện uỷ dự Lễ công bố Quyết định về công tác cán bộ. Mời Thường trực Uỷ ban nhân dân huyện; các đồng chí: Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Trưởng Phòng Nội vụ huyện, Thường trực Đảng uỷ, Uỷ ban nhân dân xã Lương Tâm và Lương Nghĩa, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã: Lương Tâm và Lương Nghĩa cùng dự (thay giấy mời). Giao Ban Tổ chức Huyện uỷ chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp Huyện uỷ.

- 13 giờ 30, đồng chí Bí thư Huyện uỷ dự họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể và đảng viên Đảng uỷ Quân sự huyện  năm 2022. Điểm tại Đảng uỷ Quân sự huyện.

Thứ Sáu, ngày 25/11/2022

7 giờ 30, Thường trực Huyện uỷ dự họp lấy ý kiến quy trình công tác cán bộ. Mời các đồng chí: Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư các đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ, thủ trưởng các cơ quan ban, ngành và đoàn thể huyện; Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các xã - thị trấn cùng dự (thay thư mời). Điểm tại hội trường Uỷ ban nhân dân huyện.

10 giờ, đồng chí Bí thư Huyện uỷPhó Bí thư Thường trực Huyện uỷ dự và tiếp Đoàn làm việc của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bến Lức tỉnh Long An. Điểm tại phòng họp số 02 Khu hành chính mới Uỷ ban nhân dân huyện.

Thứ Bảy, ngày 26/11/2022

7 giờ 30, Thường trực Huyện uỷ dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghi quyết Trung ương 8 khoá XI và Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Mời các đồng chí: Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Đảng uỷ Quân sự, Đảng uỷ Công an huyện. Đại diện lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân, chỉ huy trưởng quân sự, trưởng công an các xã, thị trấn cùng dự (thay giấy mời). Điểm tại hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện.


Đang online: 1
Hôm nay: 614
Đã truy cập: 901169
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.