Xem chi tiet tin - UBND huyện Long Mỹ

 

Chương trình làm việc của Thường trực Huyện uỷ từ ngày 19 - 23/7/2021 (Điều chỉnh lần 4)

Ngày 16-07-2021

Thứ hai, ngày 19/7/2021

Đồng chí Bí thư và Phó Bí thư Thường trực: 7 giờ 30, đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. Mời đại diện Thường trực Uỷ ban nhân dân huyện; lãnh đạo:  Công an, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Phòng Y tế và Trung tâm Y tế huyện cùng đi (thay giấy mời); 13 giờ 30, họp Thường trực  Huyện uỷ. Mời đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ cùng dự (thay giấy mời). Điểm tại phòng họp Huyện uỷ; 16 giờ, dự họp giao ban trực tuyến với Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Điểm tại phòng họp số 02 Uỷ ban nhân dân huyện.

Thứ ba, ngày 20/7/2021

7 giờ 30, Thường trực Huyện uỷ đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện: 16 giờ, dự họp giao ban trực tuyến với Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Điểm tại phòng họp số 02 Uỷ ban nhân dân huyện.

Thứ tư, ngày 21/7/2021

- Đồng chí Bí thư: 7 giờ 30, dự Hội nghị Đảng uỷ Quân sự huyện sơ kết 6 tháng đầu năm 2021. Điểm tại hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện; 13 giờ 30, dự Hội nghị sơ kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương 6 tháng đầu năm 2021. Điểm tại hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện.           

- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực: 7 giờ 30, làm việc với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Điểm tại phòng họp Huyện uỷ; 9 giờ, làm việc với Hội Cựu chiến binh về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Điểm tại phòng họp Huyện uỷ.

- 16 giờ, Thường trực Huyện uỷ dự họp giao ban trực tuyến với Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Điểm tại phòng họp số 02 Uỷ ban nhân dân huyện.

Thứ năm, ngày 22/7/2021

- Đồng chí Bí thư: 8 giờ, dự họp với Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ. Điểm tại phòng họp cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; 13 giờ 30, làm việc với Ban Dân vận Huyện uỷ nghe thông qua báo cáo chuẩn bị tổ chức đối thoại của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền. Giao Ban Dân vận Huyện uỷ chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự. Điểm tại phòng họp Huyện uỷ.

- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực: 7 giờ 30, làm việc với Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang. Mời đại diện: Thường trực Uỷ ban nhân dân huyện, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ và lãnh đạo Phòng Văn hoá - Thông tin huyện cùng dự (thay giấy mời). Điểm tại phòng họp Huyện uỷ; 13 giờ 30, cùng với Bí thư làm việc với Ban Dân vận Huyện uỷ nghe thông qua báo cáo chuẩn bị tổ chức đối thoại của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền.

- 16 giờ, Thường trực Huyện uỷ dự họp giao ban trực tuyến với Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Điểm tại phòng họp số 02 Uỷ ban nhân dân huyện.

Thứ sáu, ngày 23/7/2021

7 giờ 30, Thường trực Huyện uỷ đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện; 16 giờ, dự họp giao ban trực tuyến với Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Điểm tại phòng họp số 02 Uỷ ban nhân dân huyện.


Đang online: 1
Hôm nay: 357
Đã truy cập: 231128
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.