Xem chi tiet tin - UBND huyện Long Mỹ

 

Chương trình làm việc của Thường trực Huyện uỷ từ ngày 16 - 27/01/2023 (Điều chỉnh lần 4)

Ngày 13-01-2023

Chủ Nhật, ngày 15/01/2023

- 8 giờ 30, đồng chí Bí thư Huyện uỷ dự Họp mặt Hội đồng hương huyện Long Mỹ. Điểm tại hội trường Uỷ ban nhân dân thị xã Long Mỹ.

Thứ Hai, ngày 16/01/2023 (Nhằm ngày 25 Tết)

- 8 giờ, đồng chí Bí thư Huyện uỷ đi kiểm tra công tác chuẩn bị Tết các xã: Xà Phiên, Lương Tâm, Lương Nghĩa. Mời đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ chỉ đạo xã; lãnh đạo Công an - Quân sự huyện  và Văn phòng Huyện uỷ cùng đi, (thay giấy mời). Điểm tập trung tại Huyện uỷ lúc 7 giờ 30.

- 7 giờ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30, đồng chí Bí thư Huyện uỷ và Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ  dự họp các thường trực. Mời các thường trực: Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; Chánh Văn phòng Huyện uỷ, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện cùng dự, (thay giấy mời). Điểm tại phòng họp Huyện uỷ.

- 14 giờ 30, đồng chí Bí thư Huyện uỷ và Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ  dự họp Ban Thường vụ Huyện uỷ. Mời các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ cùng dự, (thay giấy mời). Điểm tại phòng họp Huyện uỷ.

Thứ Ba, ngày 17/01/2023 (Nhằm ngày 26 Tết)

- 7 giờ 30, đồng chí Bí thư Huyện uỷ đi kiểm tra công tác chuẩn bị Tết đơn vị thị trấn Vĩnh Viễn, Thuận Hưng, Thuận Hoà và Vĩnh Thuận Đông. Mời đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ chỉ đạo xã; lãnh đạo Công an - Quân sự huyện và Văn phòng Huyện uỷ cùng đi, (thay giấy mời).

- 7 giờ 30, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ đi thăm, chúc Tết gia đình chính sách, cán bộ hưu trí trên địa bàn huyện.

- 14 giờ, đồng chí Bí thư Huyện uỷ và Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ dự Họp mặt doanh nghiệp năm 2022 trên địa bàn huyện Long Mỹ. Điểm tại hội trường Uỷ ban nhân dân huyện.

 Thứ Tư, ngày 18/01/2023 (Nhằm ngày 27 Tết)

- 8 giờ, đồng chí Bí thư Huyện uỷ và Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ dự Họp mặt Chức sắc, Chức viện, Tôn giáo nhân dịp mừng Xuân Quý Mão năm 2023. Giao Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp Huyện uỷ.

- 15 giờ, đồng chí Bí thư Huyện uỷ và Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ dự họp mặt nhân dịp mừng Xuân Quý Mão năm 2023. Điểm tại Uỷ ban nhân dân huyện.

Thứ Năm, ngày 19/01/2023 (Nhằm ngày 28 Tết)

- 6 giờ, đồng chí Bí thư Huyện uỷ đi viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. Mời Thường trực Hội đồng nhân dân - Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; lãnh đạo Công an - Quân sự huyện cùng đi, (Thay giấy mời). Điểm tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

8 giờ, đồng chí Bí thư Huyện uỷ và Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ  viếng đền thờ Bác Hồ xã Lương Tâm. Mời Thường trực Hội đồng nhân dân - Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; các đồng chí: uỷ viên ban thường vụ Huyện uỷ, uỷ viên ban chấp hành đảng bộ huyện; đồng chí Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện; các đồng chí uỷ viên ban chấp hành đảng bộ xã Lương Tâm; đồng chí bí thư - chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn cùng dự, (Thay giấy mời). Điểm tại đền thờ Bác Hồ xã Lương Tâm.

- 9 giờ, đồng chí Bí thư Huyện uỷ và Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ  viếng Nhà bia Trung đoàn 10 Sông Hương xã Xà Phiên. Mời Thường trực Hội đồng nhân dân - Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; các đồng chí uỷ  viên ban thường vụ Huyện uỷ; các đồng chí ủy viên ban thường vụ xã Xà Phiên cùng dự, (Thay giấy mời).

- 10 giờ, đồng chí Bí thư Huyện uỷ và Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ  viếng Nhà bia Liệt sĩ huyện. Mời Thường trực Hội đồng nhân dân - Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; các đồng chí uỷ viên ban thường vụ Huyện uỷ; các đồng chí uỷ viên ban thường vụ thị trấn Vĩnh Viễn cùng dự, (Thay giấy mời).

Thứ Sáu, ngày 20/01/2023 (Nhằm ngày 29 Tết)

- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ trực Huyện uỷ.

- Lãnh đạo Văn phòng trực Văn phòng Huyện ủy.

Thứ Bảy, ngày 21/01/2023 (Nhằm ngày 30 Tết)

- 7 giờ 30, đồng chí Bí thư Huyện uỷ đi thăm, chúc Tết các cơ quan đơn vị trực Tết: Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Điện lực Long Mỹ, Công ty cấp thoát nước - Công trình Đô thị huyện, Trung tâm y tế huyện và bệnh nhân lưu trú, Đài truyền thanh huyện. Mời Thường trực Hội đồng nhân dân - Uỷ ban nhân dân huyện; lãnh đạo: Phòng Lao động Thương binh và xã hội huyện, Liên đoàn Lao động huyện, (Thay giấy mời).

- 20 giờ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ dự Chương trình nghệ thuật Lễ hội Giao thừa, bắn pháo hoa chào mừng năm mới với chủ đề “Long Mỹ chào mừng Xuân Quý Mão năm 2023”. Mời các đồng chí: Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, lãnh đạo các ban, ngành và đoàn thể huyện, cùng dự (thay giấy mời). Điểm tại Sân khấu Khu hành chính huyện.

- 20 giờ 10, đồng chí Bí thư Huyện uỷ dự Chương trình Lễ Hội Giao thừa chào mừng Xuân Quý Mão 2023. Điểm tại quảng trường Hòa Bình (Phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

Chủ Nhật, ngày 22/01/2023 (Nhằm ngày mùng 1 Tết)  

- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ trực Huyện uỷ.

- Lãnh đạo Văn phòng trực Văn phòng Huyện uỷ.

Thứ Hai, ngày 23/01/2023 (Nhằm ngày mùng 2 Tết)

- Đồng chí Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ trực Huyện uỷ.

- Lãnh đạo Văn phòng trực Văn phòng Huyện uỷ.

Thứ Ba, ngày 24/01/2023 (Nhằm ngày mùng 3 Tết)

- Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ trực Huyện uỷ.

- Lãnh đạo Văn phòng trực Văn phòng Huyện uỷ.

Thứ Tư, ngày 25/01/2023 (Nhằm ngày mùng 4 Tết)

- Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ trực Huyện uỷ.

- Lãnh đạo Văn phòng trực Văn phòng Huyện uỷ.

Thứ Năm, ngày 26/01/2023 (Nhằm ngày mùng 5 Tết)

Lãnh đạo Văn phòng trực Văn phòng Huyện uỷ.

Thứ Sáu, ngày 27/01/2023 (Nhằm ngày mùng 6 Tết)

- 7 giờ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi trên địa bàn huyện.

7 giờ, đồng chí Bí thư Huyện uỷ dự Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" và thăm đồng sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Điểm trồng cây tại Thành phố Vị Thanh tuyến đường Võ Văn Kiệt (Đoạn đường từ 3/2 đến đường Trần Ngọc Quế).

Thứ Bảy, ngày 28/01/2023 (Nhằm ngày mùng 7 Tết)

- 7 giờ 30, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ dự Lễ giỗ Trận đánh Thanh Thủy - Xẻo Giá ấp 7 xã Vĩnh viễn A. Điểm tại nhà bia Tưởng niệm Thanh Thủy - Xẻo Giá ấp 7 xã Vĩnh viễn A.

Thứ Hai, ngày 30/01/2023

- 14 giờ, đồng chí Bí thư Huyện uỷ và Phó Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện dự họp giao ban đầu năm mới. Điểm tại hội trường Tỉnh uỷ Hậu Giang.

- 15 giờ 30, đồng chí Bí thư Huyện uỷ dự Họp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023). Điểm tại Hội trường Tỉnh uỷ.


Đang online: 2
Hôm nay: 578
Đã truy cập: 901133
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.