Xem chi tiet tin - UBND huyện Long Mỹ

 

Chương trình làm việc của Thường trực Huyện uỷ từ ngày 14 - 20/8/2021 (Điều chỉnh lần 2)

Ngày 13-08-2021

Thứ bảy, ngày 14/8/2021

Đồng chí Bí thư và Phó Bí thư Thường trực: 7 giờ 30, dự họp triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 huyện. Điểm tại hội trường Uỷ ban nhân dân huyện.

Chủ nhật, ngày 15/8/2021

- Đồng chí Bí thư: 8 giờ, dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Điểm tại phòng họp số 02 Uỷ ban nhân dân huyện.

- 14 giờ, Thường trực Huyện uỷ họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện. Điểm tại phòng họp số 02 Uỷ ban nhân dân huyện.

- 15 giờ, Thường trực Huyện uỷ dự họp giao ban trực tuyến với Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Điểm tại phòng họp số 02 Uỷ ban nhân dân huyện.

Thứ hai, ngày 16/8/2021

Đồng chí Bí thư và Phó Bí thư Thường trực: 7 giờ 30, họp Ban Thường vụ Huyện uỷ. Mời các đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ; đồng chí Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đồng chí Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện cùng dự (thay giấy mời). Điểm tại phòng họp Huyện uỷ; 13 giờ 30, tiếp tục họp Ban Thường vụ Huyện uỷ. Mời các đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ và lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện uỷ cùng dự (thay giấy mời). Điểm tại phòng họp Huyện uỷ.

Thứ ba, ngày 17/8/2021

- Đồng chí Bí thư: 7 giờ 30, dự Hội nghị trực tuyến với Uỷ ban nhân dân tỉnh sơ kết công tác tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2021. Điểm tại phòng họp số 02 Uỷ ban nhân dân huyện.

- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực: 7 giờ 30, đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

Thứ tư, ngày 18/8/2021

Đồng chí Bí thư và Phó Bí thư Thường trực: 7 giờ 30, làm việc với lãnh đạo Văn phòng Huyện uỷ. Điểm tại phòng họp Huyện uỷ; 13 giờ 30, đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

Thứ năm, ngày 19/8/2021

Đồng chí Bí thư và Phó Bí thư Thường trực: 7 giờ 30, đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

Thứ sáu, ngày 20/8/2021

- Đồng chí Bí thư và Phó Bí thư Thường trực: 7 giờ 30, họp các thường trực. Mời các thường trực: Huyện uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; các đồng chí: Trưởng Phòng Tài nguyên - Môi trường, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện cùng dự (thay giấy mời). Điểm tại phòng họp Huyện uỷ.

- 14 giờ, Thường trực Huyện uỷ họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện. Điểm tại phòng họp số 02 Uỷ ban nhân dân huyện; 15 giờ, Thường trực Huyện uỷ dự họp giao ban trực tuyến với Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Điểm tại phòng họp số 02 Uỷ ban nhân dân huyện.


Đang online: 1
Hôm nay: 296
Đã truy cập: 231067
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.