Xem chi tiet tin - UBND huyện Long Mỹ

 

Chương trình làm việc của Thường trực Huyện uỷ từ ngày 14 - 18/6/2021 (Điều chỉnh lần 8)

Ngày 11-06-2021

Thứ hai, ngày 14/6/2021

Đồng chí Bí thư và Phó Bí thư Thường trực: 8 giờ, dự hội ý các thường trực. Mời các thường trực: Huyện uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện cùng dự (thay giấy mời). Điểm tại phòng họp Huyện uỷ; 14 giờ, dự họp với đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ làm việc với Ban Thường vụ Huyện uỷ Long Mỹ. Mời các đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ cùng dự (thay giấy mời). Điểm tại phòng họp Huyện uỷ; 15 giờ, dự họp với đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Mời các đồng chí uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cùng dự (thay giấy mời). Điểm tại phòng họp Huyện uỷ. 

Thứ ba, ngày 15/6/2021

- Đồng chí Bí thư: 7 giờ 30, dự họp trực tuyến với Đoàn công tác của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Huyện uỷ về tình hình thực nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021. Mời các đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ; đại diện thường trực: Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Huyện uỷ và các đồng chí: Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin, Trưởng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng Phòng Y tế, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế, Chánh Văn phòng Huyện uỷ, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất và Giám đốc Ban Quản lý dự án và Đầu tư xây dựng huyện cùng dự (thay giấy mời). Điểm tại phòng họp số 02 Uỷ ban nhân dân huyện; 15 giờ 30, họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Điểm tại phòng họp số 02 Tỉnh uỷ.

- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực: 7 giờ 30, dự họp trực tuyến với Đoàn công tác của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Huyện uỷ về tình hình thực nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021. Điểm tại phòng họp số 02 Uỷ ban nhân dân huyện; 13 giờ 30, làm việc với Ban Tổ chức Huyện uỷ về công tác thi đua - khen thưởng. Giao Ban Tổ chức Huyện uỷ chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp Huyện uỷ.

Thứ tư, ngày 16/6/2021

- Đồng chí Tống Hoàng Khôi, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: 8 giờ, dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, phát triển xuất khẩu bền vững và thúc đẩy tăng trưởng năm 2021. Điểm tại phòng họp số 01 Uỷ ban nhân dân tỉnh (Cả ngày).

- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực: 7 giờ 30, làm việc với Huyện đoàn về công tác nhân sự chuẩn bị Đại hội. Mời đại diện lãnh đạo: Ban Tổ chức Huyện uỷ, Ban Dân vận Huyện uỷ, Phòng Nội vụ và Huyện đoàn cùng dự (thay giấy mời). Điểm tại phòng họp Huyện uỷ.

Thứ năm, ngày 17/6/2021

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực: 7 giờ 30, dự thông qua quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Khu hành chính huyện. Điểm tại phòng họp số 02 Uỷ ban nhân dân huyện; 13 giờ 30, họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Mời các đồng chí uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cùng dự (thay giấy mời). Điểm tại hội trường Uỷ ban nhân dân huyện; 15 giờ, họp Ban Thường vụ Huyện uỷ. Mời các đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ cùng dự (thay giấy mời). Điểm tại phòng họp Huyện uỷ.

Thứ sáu, ngày 18/6/2021

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực: 7 giờ, làm việc tại cơ quan; 13 giờ 30, dự Lễ công bố Quyết định về công tác cán bộ. Mời đồng chí Phó Bí thư - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện cùng dự (thay giấy mời). Điểm tại phòng họp số 02 Tỉnh uỷ, sau đó đồng chí Phó Bí thư Thường trực tiêm vắc xin ngừa Covid-19 (mũi 1). Điểm tại Hội trường A (tầng 3) Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Thứ bảy, ngày 19/6/2021

          Đồng chí Phó Bí thư Thường trực: 7 giờ 30, dự tham quan trực tuyến Diễn tập phòng, chống dịch Covid-19 tại Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh. Điểm tại phòng họp số 02 Uỷ ban nhân dân huyện; 14 giờ, dự tham quan diễn tập công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. Điểm tại Khu dân cư ấp 3, thị trấn Vĩnh Viễn.


Đang online: 1
Hôm nay: 299
Đã truy cập: 231070
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.