Xem chi tiet tin - UBND huyện Long Mỹ

 

Chương trình làm việc của Thường trực Huyện uỷ từ ngày 14 - 18/3/2022 (Điều chỉnh lần 3)

Ngày 11-03-2022

Thứ Hai, ngày 14/3/2022

7 giờ, Thường trực Huyện uỷ làm việc tại cơ quan.

Thứ Ba, ngày 15/3/2022

7 giờ, Thường trực Huyện uỷ làm việc tại cơ quan.

Thứ Tư, ngày 16/3/2022

- 7 giờ 30, Bí thư Huyện uỷ dự Hội nghị triển khai, tổ chức thực hiện Hướng dẫn số 40-HD/BTGTW, ngày 09/02/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc đấu tranh, cảm hoá cán bộ, đảng viên, văn nghệ sĩ, trí thức bất mãn, cơ hội chính trị. Điểm tại hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

- 7 giờ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30, Thường trực Huyện uỷ dự Hội nghị trực tuyến triển khai, quán triệt các văn bản của Trung ương, Tỉnh uỷ về công tác quy hoạch cán bộ đến các cấp uỷ, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương. Mời đồng chí Phó Bí thư - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện; các đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ; lãnh đạo ban và cán bộ, công chức Ban Tổ chức Huyện uỷ; đồng chí bí thư và cán bộ phụ trách tổ chức của đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện uỷ; các đồng chí uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ các xã, thị trấn và đồng chí phụ trách công tác tổ chức các xã, thị trấn cùng dự (thay giấy mời). Điểm tại hội trường Uỷ ban nhân dân huyện. Riêng thành phần ở xã, thị trấn thì dự điểm cầu tại xã, thị trấn. Lưu ý: Đề nghị các đồng chí được mời dự Hội nghị tại điểm cầu cấp huyện có mặt lúc 12 giờ 45 phút để test nhanh Covid-19 trước khi vào dự Hội nghị.

Thứ Năm, ngày 17/3/2022

- 8 giờ, đồng chí Bí thư Huyện uỷ dự trực tuyến Hội nghị Thống kê toàn quốc, đồng chí Chánh Văn phòng Huyện uỷ cùng dự. Điểm tại phòng họp số 02 Uỷ ban nhân dân huyện.

- 7 giờ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ làm việc tại cơ quan.

Thứ Sáu, ngày 18/3/2022

7 giờ, Thường trực Huyện uỷ làm việc tại cơ quan.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 97. LLV tu ngay 14 - 18 thang 3 nam 2022 Dieu chinh lan 03.docx_20220316194614.docx

Đang online: 1
Hôm nay: 1300
Đã truy cập: 489652
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.