Xem chi tiet tin - UBND huyện Long Mỹ

 

Chương trình làm việc của Thường trực Huyện uỷ từ ngày 12 - 16/7/2021 (Điều chỉnh lần 5)

Ngày 09-07-2021

Thứ hai, ngày 12/7/2021

- Đồng chí Bí thư: 9 giờ 30, họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh. Mời đồng chí Phó Bí thư - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện cùng dự (thay giấy mời). Điểm tại hội trường Tỉnh uỷ; 13 giờ 30, dự hội ý các thường trực. Mời các thường trực: Huyện uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và đại diện lãnh đạo: Công an, Quân sự, Phòng Y tế và Trung tâm Y tế huyện (đồng chí lãnh đạo là thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện) cùng dự (thay giấy mời). Điểm tại phòng họp Huyện uỷ; 15 giờ 30, dự sinh hoạt lệ Chi bộ Văn phòng. Điểm tại phòng họp Huyện uỷ.

- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực: 7 giờ, làm việc tại cơ quan; 13 giờ 30,  dự hội ý các thường trực. Điểm tại phòng họp Huyện uỷ; 15 giờ 30, dự sinh hoạt lệ Chi bộ Văn phòng. Điểm tại phòng họp Huyện uỷ.

Thứ ba, ngày 13/7/2021

- Đồng chí Bí thư: 7 giờ 30, làm việc Ban Tổ chức Tỉnh uỷ. Mời đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ cùng dự (thay giấy mời). Điểm tại Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; 13 giờ 30, làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ. Mời đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ cùng dự (thay giấy mời). Điểm tại Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực: 7 giờ, làm việc tại cơ quan.

Thứ tư, ngày 14/7/2021

- Đồng chí Bí thư: 8 giờ, tiếp công dân định kỳ. Điểm tại phòng họp Huyện uỷ.

- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực: 7 giờ, làm việc tại cơ quan.

Thứ năm, ngày 15/7/2021

- Đồng chí Bí thư: 8 giờ, dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Mời đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện; đồng chí Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; các đồng chí có tên trong Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của huyện; đồng chí Chủ tịch Uỷ ban bầu cử các xã, thị trấn cùng dự (thay giấy mời). Điểm tại phòng họp số 02 Uỷ ban nhân dân huyện.

- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực: 8 giờ, dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Điểm tại phòng họp số 02 Uỷ ban nhân dân huyện; 13 giờ 30, làm việc với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Điểm tại phòng họp Huyện uỷ.

Thứ sáu, ngày 16/7/2021

- Đồng chí Bí thư: 7 giờ 30, dự Hội nghị Đảng uỷ Quân sự tỉnh phiên họp 6 tháng đầu năm 2021. Điểm tại hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực: 7 giờ, làm việc tại cơ quan.


Đang online: 1
Hôm nay: 354
Đã truy cập: 231125
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.