Xem chi tiet tin - UBND huyện Long Mỹ

 

Chương trình làm việc của Thường trực Huyện uỷ từ ngày 12 - 16/12/2022 (Điều chỉnh lần 1)

Ngày 09-12-2022

Thứ Hai, ngày 12/12/2022

- 7 giờ 30, Thường trực Huyện uỷ dự duyệt Chương trình Đại hội thi đua quyết thắng huyện Long Mỹ giai đoạn 2017-2022. Điểm tại hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

- 13 giờ 30, đồng chí Bí thư và Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ dự họp các thường trực. Mời các thường trực: Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện uỷ, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Chánh Văn phòng Huyện uỷ và Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện cùng dự (thay giấy mời). Giao Ban Tổ chức Huyện uỷ báo cáo công tác đánh giá tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; Ban Tuyên giáo Huyện uỷ báo cáo công tác chuẩn bị làm việc với Đoàn khảo sát Khoa giáo của tỉnh. Điểm tại phòng họp Huyện uỷ.

Thứ Ba, ngày 13/12/2022

7 giờ 30, đồng chí Bí thư và Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ dự Đại hội thi đua quyết thắng huyện Long Mỹ giai đoạn 2017-2022. Điểm tại hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

- 13 giờ 30, đồng chí Phó Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện làm việc với xã Thuận Hoà kiểm tra tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị năm 2022. Mời các thường trực: Hội đồng nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ chỉ đạo xã; đại diện lãnh đạo các cơ quan: Văn phòng Huyện uỷ, các ban xây dựng đảng Huyện uỷ, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Văn hoá và Thông tin, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra huyện, Phòng Tư pháp, Chi cục Thuế khu vực II, Chi cục Thống kê khu vực Long Mỹ cùng dự (thay giấy mời). Điểm tại xã.

Thứ Tư, ngày 14/12/2022

- 7 giờ 30, đồng chí Bí thư Huyện uỷ đi kiểm tra công tác chuẩn bị họp Hội đồng nhân dân huyện kỳ họp thứ 7 khoá XII nhiệm kỳ 2021-2026. Điểm tại hội trường Uỷ ban nhân dân huyện.

- 8 giờ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ dự Hội nghị Báo cáo viên bằng hình thức trực tuyến và trực tiếp tháng 12. Điểm tại hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

- 13 giờ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ đi kiểm tra công tác chuẩn bị họp Hội đồng nhân dân huyện kỳ họp thứ 7 khoá XII nhiệm kỳ 2021-2026. Điểm tại hội trường Uỷ ban nhân dân huyện.

- 7 giờ 30, đồng chí Phó Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện làm việc với xã Lương Nghĩa kiểm tra tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị năm 2022. Mời các thường trực: Hội đồng nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ chỉ đạo xã; đại diện lãnh đạo các cơ quan: Văn phòng Huyện uỷ, các ban xây dựng đảng Huyện uỷ, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Văn hoá và Thông tin, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra huyện, Phòng Tư pháp, Chi cục Thuế khu vực II, Chi cục Thống kê khu vực Long Mỹ cùng dự (thay giấy mời). Điểm tại xã.

Thứ Năm, ngày 15/12/2022

- 7 giờ 30, đồng chí Bí thư Huyện uỷPhó Bí thư Thường trực Huyện uỷ dự họp Hội đồng nhân dân huyện Long Mỹ kỳ họp thứ 7 khoá XII nhiệm kỳ 2021-2026. Điểm tại hội trường Uỷ ban nhân dân huyện. (Cả ngày).

Thứ Sáu, ngày 16/12/2022

- 7 giờ 30, đồng chí Bí thư Huyện uỷPhó Bí thư Thường trực Huyện uỷ tiếp tục dự họp Hội đồng nhân dân huyện Long Mỹ kỳ họp thứ 7 khoá XII nhiệm kỳ 2021-2026. Điểm tại hội trường Uỷ ban nhân dân huyện. (Cả ngày).


Đang online: 1
Hôm nay: 429
Đã truy cập: 900984
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.