Xem chi tiet tin - UBND huyện Long Mỹ

 

Chương trình làm việc của Thường trực Huyện uỷ từ ngày 10 - 14/8/2020 (Điều chỉnh lần 01)

Ngày 10-08-2020

Thứ hai, ngày 10/8/2020

- Đồng chí Bí thư: 7 giờ 30, dự hội ý các thường trực. Mời các thường trực: Huyện uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, đồng chí Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện cùng dự (thay giấy mời). Giao Uỷ ban nhân dân huyện báo cáo tiến độ triển khai giải phóng mặt bằng Khu hành chính huyện. Điểm tại phòng họp Huyện uỷ; 13 giờ 30, đi khảo sát một số hộ nghèo trên địa bàn xã Xà Phiên. Mời đại diện lãnh đạo: Ban Dân vận Huyện uỷ, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội và đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Xà Phiên cùng đi (thay giấy mời). Điểm tập trung tại xã.

- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực: 7 giờ 30, dự hội ý các thường trực; 9 giờ, làm việc với đồng chí Bí thư Đảng uỷ xã Lương Nghĩa và đồng chí Bí thư Đảng uỷ thị trấn Vĩnh Viễn. Điểm tại phòng họp Huyện uỷ; 13 giờ, làm việc tại cơ quan.

Thứ ba, ngày 11/8/2020

- Đồng chí Bí thư: 7 giờ 30, đi khảo sát một số hộ nghèo trên địa bàn xã Lương Nghĩa. Mời đại diện lãnh đạo: Ban Dân vận Huyện uỷ, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội và đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Lương Nghĩa cùng đi (thay giấy mời). Điểm tập trung tại xã.

- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực: 7 giờ 30, làm việc với xã Vĩnh Viễn A và đi khảo sát một số công trình trên địa bàn xã. Mời các đồng chí: Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo và Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện cùng đi (thay giấy mời). Điểm tại xã; 9 giờ, dự công bố quyết định về công tác cán bộ. Mời lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện uỷ; đồng chí Lê Hoàng Thái, Chủ tịch Hội Nông dân huyện; đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện; đồng chí Trịnh Bạch Duyên, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã và các đồng chí uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã Vĩnh Viễn A cùng dự (thay giấy mời). Điểm tại xã.

Thứ tư, ngày 12/8/2020

- Đồng chí Bí thư: 7 giờ 30, làm việc với Thường trực Uỷ ban nhân dân huyện về công tác giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn xây dựng cơ bản năm 2020. Giao Uỷ ban nhân dân huyện chuẩn bị nội dung và mời thành phần có liên quan cùng tham dự. Điểm tại phòng họp Uỷ ban nhân dân huyện; 13 giờ 30, đi khảo sát một số mô hình kinh tế và khảo sát vị trí xây dựng khu công nghiệp trên địa bàn thị trấn Vĩnh Viễn. Mời đại diện: Thường trực Uỷ ban nhân dân huyện và các đồng chí: Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng Phòng kinh tế - Hạ tầng và Trưởng Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện cùng đi (thay giấy mời).

- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực: 7 giờ, dự Lễ công bố quyết định về công tác cán bộ. Mời lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện uỷ; đồng chí Nguyễn Minh Quang, Chánh Văn phòng Huyện uỷ; đồng chí Lâm Quốc Hùng, Phó Chánh Văn phòng Huyện uỷ; đồng chí Hứa Hoàng Gởi, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị trấn Vĩnh Viễn và các đồng chí uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Vĩnh Viễn cùng dự (thay giấy mời). Điểm tại thị trấn; 7 giờ 30, làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Vĩnh Viễn về tình hình thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020. Điểm tại thị trấn.

Thứ năm, ngày 13/8/2020

- Đồng chí Bí thư: 7 giờ, làm việc tại cơ quan.

- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực: 7 giờ, làm việc tại cơ quan; 14 giờ, dự Lễ Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính khoá 111. Điểm tại   hội trường Uỷ ban nhân dân huyện.

Thứ sáu, ngày 14/8/2020

Đồng chí Bí thư và Phó Bí thư Thường trực: 7 giờ, làm việc tại cơ quan.

Thứ bảy, ngày 15/8/2020

Đồng chí Bí thư: 7 giờ 30, họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Điểm tại hội trường Tỉnh uỷ.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 03. LLV từ ngày 10 - 14 tháng 8 năm 2020.docx_20200807134459.docx

Đang online: 3
Hôm nay: 493
Đã truy cập: 34664
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.