Xem chi tiet tin - UBND huyện Long Mỹ

 

Chương trình làm việc của Thường trực Huyện uỷ từ ngày 07 - 13/8/2021 (Điều chỉnh lần 3)

Ngày 06-08-2021

Thứ hai, ngày 09/8/2021

- Đồng chí Bí thư: 7 giờ 30, họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19. Điểm tại Phòng họp số 2 Ủy ban nhân dân huyện; 8 giờ dự họp giao ban trực tuyến với Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Điểm tại phòng họp số 02 Uỷ ban nhân dân huyện. 13 giờ 30, đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực: 8 giờ dự họp giao ban trực tuyến với Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Điểm tại phòng họp số 02 Uỷ ban nhân dân huyện. ; 13 giờ 30, dự họp Thường trực Hội đồng nhân dân huyện. Điểm tại phòng họp số 01 Uỷ ban nhân dân huyện.

Thứ ba, ngày 10/8/2021

Đồng chí Bí thư và Phó Bí thư Thường trực: 8 giờ, dự hội ý các thường trực. Mời các thường trực: Huyện uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban   Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện uỷ và đồng chí Trưởng Phòng Nội vụ huyện cùng dự (thay giấy mời). Điểm tại phòng họp    Huyện uỷ; 13 giờ, tiếp và làm việc với đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện. Điểm tại phòng họp số 02 Uỷ ban nhân dân huyện. Sau đó đi kiểm tra thực tế tại một số điểm trên địa bàn; 16 giờ, Thường trực Huyện uỷ dự họp giao ban trực tuyến với Uỷ ban      nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Điểm tại phòng họp số 02       Uỷ ban nhân dân huyện.

Thứ tư, ngày 11/8/2021

- Đồng chí Bí thư: 8 giờ, dự Phiên họp Chính phủ trực tuyến với các địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội khóa XV về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Điểm tại phòng họp số 02 Uỷ ban nhân dân huyện; 14 giờ, dự Phiên họp Chính phủ trực tuyến với các địa phương về tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 7, 7 tháng đầu năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm 2021. Điểm tại phòng họp số 02 Uỷ ban nhân dân huyện.

- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực: 7 giờ, làm việc tại cơ quan.

Thứ năm, ngày 12/8/2021

- Đồng chí Bí thư: 7 giờ, làm việc tại cơ quan; 13 giờ, dự họp Thường trực Huyện uỷ. Mời đồng chí Phó Bí thư - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện; đồng chí Trưởng Phòng Nội vụ và lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện uỷ cùng dự (thay giấy mời). Điểm tại phòng họp Huyện uỷ.

- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực: 7 giờ 30, dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết phong trào thi đua yêu nước tỉnh Hậu Giang năm 2020. Điểm tại phòng họp    số 02 Uỷ ban nhân dân huyện; 13 giờ, dự họp Thường trực Huyện uỷ. Điểm tại phòng họp Huyện uỷ.

Thứ sáu, ngày 13/8/2021

- Đồng chí Bí thư và Phó Bí thư Thường trực: 7 giờ 30, dự họp Ban Thường vụ Huyện uỷ. Điểm tại phòng họp Huyện uỷ. Mời các đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ cùng dự (thay giấy mời). Điểm tại phòng họp Huyện uỷ.

- 15 giờ, họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19. Điểm tại Phòng họp số 2 Ủy ban nhân dân huyện; 16 giờ, Thường trực Huyện uỷ dự họp giao ban trực tuyến với Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Điểm tại phòng họp số 02 Uỷ ban nhân dân huyện.

Thứ bảy, ngày 14/8/2021

Thường trực Huyện uỷ kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện; 16 giờ, dự họp giao ban trực tuyến với Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Điểm tại phòng họp số 02 Uỷ ban nhân dân huyện.

Chủ nhật, ngày 15/8/2021

Thường trực Huyện uỷ kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.


Đang online: 1
Hôm nay: 351
Đã truy cập: 231122
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.