Xem chi tiet tin - UBND huyện Long Mỹ

 

Chương trình làm việc của Thường trực Huyện uỷ từ ngày 07 - 12/6/2021 (Điều chỉnh lần 2)

Ngày 04-06-2021

Thứ hai, ngày 07/6/2021

- Đồng chí Bí thư: 8 giờ, dự hội ý các thường trực. Mời các thường trực: Huyện uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban   Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện cùng dự (thay giấy mời). Điểm tại phòng họp Huyện uỷ; 16 giờ 30, họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Điểm tại phòng 02 Tỉnh uỷ.

- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực: 8 giờ, dự hội ý các thường trực; 13 giờ, làm việc tại cơ quan.

Thứ ba, ngày 08/6/2021

Đồng chí Bí thư và Phó Bí thư Thường trực: 7 giờ 30, làm việc với Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Mời các đồng chí lãnh đạo và uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ cùng dự (thay giấy mời). Điểm tại phòng họp Huyện uỷ; 13 giờ 30, làm việc với Ban Tuyên giáo Huyện uỷ và Trung tâm Chính trị huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Mời các đồng chí lãnh đạo và tất cả các đồng chí chuyên viên của Ban Tuyên giáo Huyện uỷ và Trung tâm Chính trị huyện cùng dự (thay giấy mời). Điểm tại phòng họp Huyện uỷ.

Thứ tư, ngày 09/6/2021

- Đồng chí Bí thư: 7 giờ 30, họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Điểm tại phòng họp số 02 Tỉnh uỷ; 13 giờ 30, dự nghe Văn phòng Huyện uỷ thông qua dự thảo báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021 của Huyện uỷ. Mời các đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ; các đồng chí: Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng Phòng Văn hoá - Thông tin, Trưởng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng Phòng Nội vụ, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, Trưởng Phòng Y tế, Chi cục phó Chi cục Thống kê phụ trách địa bàn huyện và đồng chí Chi cục phó Chi cục Thuế khu vực 2 cùng dự (thay giấy mời). Điểm tại phòng họp Huyện uỷ; 15 giờ 30, họp Ban Thường vụ Huyện uỷ. Mời các đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ cùng dự (thay giấy mời). Giao Ban Tổ chức Huyện uỷ chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp Huyện uỷ.

- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực: 6 giờ 30, khám sức khoẻ định kỳ. Điểm tại Khoa Nội I Bệnh viện đa khoa tỉnh Hậu Giang; 13 giờ 30, dự nghe Văn phòng Huyện uỷ thông qua dự thảo báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021 của Huyện uỷ. Điểm tại phòng họp Huyện uỷ; 15 giờ 30, họp Ban Thường vụ Huyện uỷ. Điểm tại phòng họp Huyện uỷ.

Thứ năm, ngày 10/6/2021

Đồng chí Bí thư và Phó Bí thư Thường trực: 7 giờ 30, làm việc với Ban Tổ chức Huyện uỷ về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Mời các đồng chí lãnh đạo và tất cả các đồng chí chuyên viên của Ban Tổ chức Huyện uỷ cùng dự (thay giấy mời). Điểm tại phòng họp Huyện uỷ; 13 giờ 30, họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện. Giao Uỷ ban nhân dân huyện chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự. Điểm tại phòng họp số 02 Uỷ ban nhân dân huyện.

Thứ sáu, ngày 11/6/2021

- Đồng chí Bí thư: 8 giờ, dự Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết   số 120/NQ-CP, ngày 17/11/2017 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh. Điểm tại hội trường Uỷ ban nhân dân tỉnh; 13 giờ 30, dự Hội nghị tổng kết công tác bầu của đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Điểm tại hội trường Uỷ ban nhân dân huyện.

- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực: 7 giờ 30, dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021 của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện. Điểm tại hội trường Uỷ ban nhân dân huyện; 13 giờ 30, dự Hội nghị tổng kết công tác bầu của đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Điểm tại hội trường   Uỷ ban nhân dân huyện.

Thứ bảy, ngày 12/6/2021

          Đồng chí Bí thư và Phó Bí thư Thường trực: 8 giờ, dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - chuyên đề 2021. Mời các đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ; Nhóm Báo cáo viên cấp huyện và đồng chí bí thư đảng uỷ các xã, thị trấn cùng dự (thay giấy mời). Điểm tại phòng họp số 02 Uỷ ban nhân dân huyện.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. lich tuan từ ngày 7-12 tháng 6 đc lan 6.docx_20210610160525.docx

Đang online: 1
Hôm nay: 368
Đã truy cập: 231139
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.