Xem chi tiet tin - UBND huyện Long Mỹ

 

Chương trình làm việc của Thường trực Huyện uỷ từ ngày 06 - 12/11/2022 (Điều chỉnh lần 2)

Ngày 07-11-2022

Chủ nhật, ngày 06/11/2022

8 giờ, Thường trực Huyện uỷ dự Phiên họp thứ 18 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 trực tuyến với các địa phương. Điểm tại phòng họp số 02 Uỷ ban nhân dân huyện.

Thứ Hai, ngày 07/11/2022

- 7 giờ 30, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ làm việc với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Mời đồng chí Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ, đồng chí Đặng Hoàng Vũ Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban nhân dân huyện và Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện cùng dự (thay giấy mời). Điểm tại phòng họp Huyện uỷ.

- 9 giờ 30, đồng chí Bí thư và Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ dự họp các thường trực. Mời các thường trực: Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; lãnh đạo: Ban Tổ chức Huyện uỷ, Ban Dân vận Huyện uỷ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện và các đồng chí: Chánh Văn phòng Huyện uỷ, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện cùng dự (thay giấy mời). Điểm tại phòng họp Huyện uỷ.

- 13 giờ 30, đồng chí Bí thư Huyện uỷ dự Lễ công bố Quyết định về công tác cán bộ. Mời Thường trực Uỷ ban nhân dân huyện; các đồng chí: Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ, Trưởng Phòng Nội vụ, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện; lãnh đạo và các đồng chí uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ; đại diện lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện; đại diện thường trực: Đảng uỷ, Uỷ ban nhân dân xã Lương Tâm cùng dự (thay giấy mời). Giao Ban Tổ chức Huyện uỷ chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp Huyện uỷ.

- 14 giờ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ họp Thường trực Hội đồng nhân dân tháng 10 và triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 11 năm 2022. Điểm tại phòng họp số 01 Uỷ ban nhân dân huyện.

- 15 giờ, đồng chí Bí thư Huyện uỷ và Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ dự sinh hoạt lệ Chi bộ Văn phòng. Điểm tại phòng họp Huyện uỷ.

Thứ Ba, ngày 08/11/2022

- 6 giờ 30, đồng chí Bí thư Huyện uỷ và Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ dự “Ngày hội Thanh niên với văn hoá giao thông” tỉnh Hậu Giang năm 2022. Điểm tại Khu hành chính huyện.

- 15 giờ, đồng chí Bí thư Huyện uỷ dự duyệt chương trình Hội thi biểu diễn văn nghệ. Điểm tại hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

- 13 giờ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ làm việc tại cơ quan.

Thứ Tư, ngày 09/11/2022

- 7 giờ, đồng chí Bí thư Huyện uỷ làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Bảy Hội đồng nhân dân huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại xã Lương Nghĩa. Điểm tại hội trường Uỷ ban nhân dân xã.

- 10 giờ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Lương Nghĩa. Mời đồng chí Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ đồng thời Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ chỉ đạo xã; lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện uỷ và Văn phòng Huyện uỷ cùng dự (thay giấy mời). Điểm tại xã.

- 13 giờ 30, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Bảy Hội đồng nhân dân huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại xã Lương Tâm. Điểm tại hội trường Uỷ ban nhân dân xã.

- 16 giờ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Lương Tâm. Mời đồng chí Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ đồng thời Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ chỉ đạo xã; lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện uỷ và Văn phòng Huyện uỷ cùng dự (thay giấy mời). Điểm tại xã.

Thứ Năm, ngày 10/11/2022

- 7 giờ, đồng chí Bí thư Huyện uỷ làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Bảy Hội đồng nhân dân huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại xã Thuận Hoà. Điểm tại hội trường Uỷ ban nhân dân xã.

- 13 giờ 30, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Bảy Hội đồng nhân dân huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại xã Xà Phiên. Điểm tại hội trường Uỷ ban nhân dân xã.

Thứ Sáu, ngày 11/11/2022

- 7 giờ, đồng chí Bí thư Huyện uỷ làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ làm việc với Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở huyện. Mời các đồng chí có tên trong Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở huyện; thường trực đảng uỷ, uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn cùng dự (thay giấy mời). Giao Ban Dân vận Huyện uỷ chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 02 Uỷ ban nhân dân huyện.

- 13 giờ 15, đồng chí Bí thư Huyện uỷ đi khảo sát các hoạt động chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022). Điểm tại chùa ấp 5 xã Xà Phiên và nhà ông Nguyễn Văn Dũng, ấp 2 xã Xà Phiên.

- 15 giờ, đồng chí Bí thư Huyện uỷ dự Lễ khởi công xây dựng 10 căn nhà Đại đoàn kết. Điểm tại nhà ông Danh Nghiên, ấp 5 xã Lương Tâm.

Thứ Bảy, ngày 12/11/2022

          - 8 giờ, đồng chí Bí thư Huyện uỷ dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022. Điểm tại nhà ông Danh Thân, ấp 8 xã Lương Nghĩa.

- 8 giờ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022. Điểm tại nhà ông Nguyễn Minh Kha, ấp 2 xã Xà Phiên.


Đang online: 1
Hôm nay: 555
Đã truy cập: 901110
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.