Xem chi tiet tin - UBND huyện Long Mỹ

 

Chương trình làm việc của Thường trực Huyện uỷ từ ngày 05 - 09/7/2021 (Điều chỉnh lần 2)

Ngày 02-07-2021

Thứ hai, ngày 05/7/2021

- Đồng chí Bí thư: 8 giờ, dự hội ý các thường trực. Mời các thường trực: Huyện uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện cùng dự (thay giấy mời). Điểm tại phòng họp Huyện uỷ; 13 giờ, làm việc tại cơ quan.

- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực: 8 giờ, dự hội ý các thường trực; 13 giờ 30, làm việc với một số cán bộ, ban, ngành. Điểm tại cơ quan.

Thứ ba, ngày 06/7/2021

- Đồng chí Bí thư: 7 giờ 30, dự họp trực tuyến với Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Điểm tại phòng họp số 02 Uỷ ban nhân dân huyện; 13 giờ 30, đi công tác xã Thuận Hoà kiểm tra tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm 2021. Mời các thường trực: Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ chỉ đạo xã; đại diện lãnh đạo: Ban Dân vận Huyện uỷ, Văn phòng Huyện uỷ, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân; các đồng chí: Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Trưởng Phòng Tài nguyên - Môi trường, Trưởng Phòng Văn hoá - Thông tin, Trưởng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội và đồng chí Chi cục phó Chi cục Thuế khu vực II phụ trách địa bàn huyện cùng đi (thay giấy mời). Điểm tại xã.

- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực: 7 giờ 30, họp Thường trực Hội đồng nhân dân huyện. Giao hội đồng nhân dân huyện chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự. Điểm tại phòng họp số 01 Uỷ ban nhân dân huyện; 13 giờ 30, cùng với đồng chí Bí thư đi công tác xã Thuận Hoà kiểm tra tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm 2021. Điểm tại xã.

Thứ tư, ngày 07/7/2021

- Đồng chí Bí thư: 7 giờ 30, làm việc với Hội Nông dân huyện nghe báo cáo công tác chuẩn bị Hội nghị giữa nhiệm kỳ và kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Giao Ban Dân vận Huyện uỷ chuẩn bị nội dung và cùng chủ trì với Thường trực Huyện uỷ. Điểm tại phòng họp Huyện uỷ; 9 giờ, làm việc với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Giao Ban Dân vận Huyện uỷ chuẩn bị nội dung và cùng chủ trì với Thường trực Huyện uỷ. Điểm tại phòng họp Huyện uỷ; 14 giờ 30, dự Lễ ra mắt mô hình “Hỗ trợ vốn sinh kế cho hội viên Hội Nông dân” xã Vĩnh Viễn A. Điểm tại hội trường Uỷ ban nhân dân xã.

- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực: 7 giờ 30, cùng với đồng chí Bí thư làm việc với Hội Nông dân huyện nghe báo cáo công tác chuẩn bị Hội nghị giữa nhiệm kỳ và kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Điểm tại phòng họp Huyện uỷ; 9 giờ, cùng với đồng chí   Bí thư làm việc với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Điểm tại phòng họp Huyện uỷ; 13 giờ 30, làm việc với Huyện đoàn nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Giao Ban Dân vận Huyện uỷ chuẩn bị nội dung và cùng chủ trì với Thường trực Huyện uỷ. Điểm tại phòng họp Huyện uỷ; 15 giờ 30, làm việc với Ban Tuyên giáo Huyện uỷ thông qua báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Bộ Chính trị. Mời đại diện Thường trực Uỷ ban nhân dân huyện, lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Huyện uỷ và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cùng dự (thay giấy mời). Điểm tại phòng họp Huyện uỷ.

Thứ năm, ngày 08/7/2021

- Đồng chí Bí thư: 7 giờ 30, dự họp trực tuyến với Uỷ ban nhân dân tỉnh sơ kết công tác xây dựng giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2021. Điểm tại phòng họp số 02 Uỷ ban nhân dân huyện; 13 giờ 30, làm việc với Ban Nội chính Tỉnh uỷ. Mời đồng chí Phó Bí thư - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện; đồng chí Chánh Văn phòng Huyện uỷ; đồng chí Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện và các đồng chí trong Ban Chỉ đạo kiêm nhiệm nội chính và phòng, chống tham nhũng huyện cùng dự (thay giấy mời). Điểm tại phòng họp Huyện uỷ.

- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực: 7 giờ, làm việc tại cơ quan; 13 giờ 30, kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ họp giữa năm Hội đồng nhân dân huyện.

Thứ sáu, ngày 09/7/2021

Đồng chí Bí thư và Phó Bí thư Thường trực: 7 giờ 30, dự Kỳ họp giữa năm Hội đồng nhân dân huyện. Điểm tại hội trường Uỷ ban nhân dân huyện (Cả ngày).


Đang online: 1
Hôm nay: 359
Đã truy cập: 231130
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.