Xem chi tiet tin - UBND huyện Long Mỹ

 

Chương trình làm việc của Thường trực Huyện uỷ từ ngày 05 - 09/12/2022 (Điều chỉnh lần 2)

Ngày 02-12-2022

Thứ Hai, ngày 05/12/2022

- 7 giờ, đồng chí Bí thư và Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ chào cờ. Điểm tại Khu hành chính huyện.

- 8 giờ, đồng chí Bí thư và Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Mời các đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; trưởng, phó ban, ngành, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện; bí thư các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ, Nhóm Báo cáo viên cấp huyện và các đồng chí nguyên uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, nguyên uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI, XII, XIII) đang sinh hoạt trên địa bàn cùng dự (thay giấy mời). Điểm tại hội trường Uỷ ban nhân dân huyện (Cả ngày)

Thứ Ba, ngày 06/12/2022

8 giờ, đồng chí Bí thư và Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ tiếp tục dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Mời các đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; trưởng, phó ban, ngành, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện; bí thư các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ, Nhóm Báo cáo viên cấp huyện và các đồng chí nguyên uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, nguyên uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI, XII, XIII) đang sinh hoạt trên địa bàn cùng dự (thay giấy mời). Điểm tại hội trường Uỷ ban nhân dân huyện (Cả ngày).

Thứ Tư, ngày 07/12/2022

- 7 giờ 30, đồng chí Bí thư Huyện uỷPhó Bí thư Thường trực Huyện uỷ dự Hội nghị trực tuyến đóng góp ý kiến chương trình hành động của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khoá XIII của Đảng. Mời các đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện; đồng chí bí thư các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ cùng dự (thay giấy mời). Điểm tại hội trường Uỷ ban nhân dân huyện.

- 13 giờ 30, đồng chí Bí thư làm việc với xã Vĩnh Thuận Đông kiểm tra tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị            năm 2022. Mời các thường trực: Hội đồng nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ chỉ đạo xã; đại diện lãnh đạo các cơ quan: Văn phòng Huyện uỷ, các ban xây dựng đảng Huyện uỷ, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Văn hoá và Thông tin, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra huyện, Phòng Tư pháp, Chi cục Thuế khu vực II, Chi cục Thống kê khu vực Long Mỹ cùng dự (thay giấy mời). Điểm tại xã.

- 13 giờ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ làm việc tại cơ quan.   

Thứ Năm, ngày 08/12/2022

- 8 giờ, đồng chí Bí thư Huyện uỷ đi công tác tại thành phố Ngã Bảy. Mời đại diên Thường trực Uỷ ban nhân dân huyện; đại diện lãnh đạo: Ban Tổ chức Huyện uỷ, Công an - Quân sự huyện, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện và Văn phòng Huyện uỷ cùng đi (thay giấy mời). Điểm tập trung tại Huyện uỷ.

- 7 giờ 30, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ dự họp kiểm điểm cuối năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Xà Phiên. Mời đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ chỉ đạo xã; đại diện lãnh đạo các ban xây dựng đảng Huyện uỷ và Văn phòng Huyện uỷ cùng dự (thay giấy mời). Điểm tại xã                   (Cả ngày).

- 13 giờ 30, đồng chí Bí thư làm việc với xã Vĩnh Viễn A kiểm tra tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị năm 2022. Mời các thường trực: Hội đồng nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ chỉ đạo xã; đại diện lãnh đạo các cơ quan: Văn phòng Huyện uỷ, các ban xây dựng đảng Huyện uỷ, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Văn hoá và Thông tin, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra huyện, Phòng Tư pháp, Chi cục Thuế khu vực II, Chi cục Thống kê khu vực Long Mỹ cùng dự (thay giấy mời). Điểm tại xã.

Thứ Sáu, ngày 09/12/2022

- 7 giờ 30, Thường trực Huyện uỷ làm việc với Ban Chỉ huy Quân sự huyện. Mời Thường trực Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện; các đồng chí trưởng phòng: Nội vụ, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện cùng dự. Giao Ban Chỉ huy Quân sự huyện chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp Huyện uỷ.

- 9 giờ, đồng chí Bí thư Huyện uỷ và Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ dự họp Chi bộ Văn phòng. Điểm tại phòng họp Huyện uỷ.

- 13 giờ, đồng chí Bí thư Huyện uỷPhó Bí thư Thường trực Huyện uỷ làm việc tại cơ quan.


Đang online: 4
Hôm nay: 394
Đã truy cập: 900949
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.