Xem chi tiet tin - UBND huyện Long Mỹ

 

Chương trình làm việc của Thường trực Huyện uỷ từ ngày 04 - 10/9/2021 (Điều chỉnh lần 04)

Ngày 04-09-2021

Thứ bảy, ngày 04/9/2021

Thường trực Huyện uỷ kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

Chủ nhật, ngày 05/9/2021

8 giờ, Thường trực Huyện uỷ họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện. Điểm tại phòng họp số 02 Uỷ ban nhân dân huyện; 14 giờ, Thường trực Huyện uỷ dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Điểm tại phòng họp số 02 Uỷ ban nhân dân huyện.

Thứ hai, ngày 06/9/2021

Đồng chí Bí thư và Phó Bí thư Thường trực: 7 giờ 30, dự họp Thường trực Huyện uỷ nghe Công an huyện báo cáo việc chuẩn bị hồ sơ thủ tục khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh Covid-19. Mời đồng chí Phó Bí thư - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện cùng dự (thay giấy mời). Giao Công an huyện chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự. Điểm tại phòng họp Huyện uỷ;13 giờ 30, Thường trực Huyện uỷ đi kiểm tra công tác chuẩn bị khai giảng năm học mới. Mời đại diện Thường trực Uỷ ban nhân dân huyện và lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cùng đi (thay giấy mời).

Thứ ba, ngày 07/9/2021

- Đồng chí Bí thư: 7 giờ 30, đi kiểm tra công tác chuẩn bị khai giảng năm học mới. Mời đại diện Thường trực Uỷ ban nhân dân huyện và lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cùng đi (thay giấy mời).

- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực: 8 giờ, dự họp Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tháng 8 năm 2021. Điểm tại phòng họp số 01 Uỷ ban nhân dân huyện.

- 14 giờ, Thường trực Huyện uỷ họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện. Điểm tại phòng họp số 02 Uỷ ban nhân dân huyện; 15 giờ, Thường trực Huyện uỷ dự họp giao ban trực tuyến với Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Điểm tại phòng họp số 02 Uỷ ban nhân dân huyện.

Thứ tư, ngày 08/9/2021

- Đồng chí Bí thư: 7 giờ 30, dự Hội nghị trực tuyến với Uỷ ban nhân dân tỉnh sơ kết công tác tháng 8, triển khai nhiệm vụ tháng 9 và những tháng cuối năm 2021. Điểm tại phòng họp số 02 Uỷ ban nhân dân huyện; 13 giờ 30, dự sơ kết phong trào thi đua thiết lập “vùng xanh” phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Long Mỹ (giai đoạn 1). Điểm tại phòng họp số 02 Uỷ ban nhân dân huyện.

- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực: 7 giờ 30, đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện; 13 giờ 30, dự sinh hoạt lệ Chi bộ Văn phòng. Điểm tại phòng họp Huyện uỷ. Điểm tại phòng họp Huyện uỷ.

Thứ năm, ngày 09/9/2021

- Đồng chí Bí thư: 7 giờ 30, dự họp trực tuyến với Uỷ ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Đề án trong lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên và môi trường. Điểm tại phòng họp số 02 Uỷ ban nhân dân huyện; 13 giờ 30, dự thông qua: báo cáo công tác cải cách hành chính, công tác dân vận chính quyền và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 7 tháng đầu năm 2021; báo cáo tổng hợp công tác đối thoại cán bộ, đoàn viên, hội viên Công đoàn, Phụ nữ, Đoàn Thanh niên; kế hoạch tuyên truyền thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 và đề án xây dựng nông thôn mới; kế hoạch đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện. Mời Thường trực Uỷ ban nhân dân huyện; các đồng chí: Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ; Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội; Trưởng Phòng Nội vụ; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ; Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động; Bí thư Huyện đoàn; Chánh Văn phòng Huyện uỷ; Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân; Phó Chánh Thanh tra; Trưởng Phòng Tư pháp; Trưởng Phòng Văn hoá - Thông tin; Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ cùng dự (thay giấy mời). Giao Ban Dân vận Huyện uỷ và Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung. Điểm tạ phòng họp Huyện uỷ.

- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực: 7 giờ, làm việc tại cơ quan; 13 giờ 30, cùng dự và làm việc với đồng chí Bí thư.

Thứ sáu, ngày 10/9/2021

7 giờ, họp báo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Giao Uỷ ban nhân dân huyện mời thành phần. Điểm tại phòng họp số 02 Uỷ ban nhân dân huyện; 8 giờ,  Thường trực Huyện uỷ dự họp trực tuyến với Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Điểm tại phòng họp số 02 Uỷ ban nhân dân huyện; 13 giờ 30, dự Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021 của huyện. Điểm tại hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện.


Đang online: 2
Hôm nay: 361
Đã truy cập: 231132
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.