Xem chi tiet tin - UBND huyện Long Mỹ

 

Chương trình làm việc của Thường trực Huyện uỷ từ ngày 04 - 08/4/2022 (Điều chỉnh lần 4)

Ngày 01-04-2022

Thứ Hai, ngày 04/4/2022

- 7 giờ 30, Thường trực Huyện uỷ họp Ban Thường vụ Huyện uỷ. Mời các đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ và đồng chí Trưởng Phòng Nội vụ huyện cùng dự (thay giấy mời). Giao Ban Tổ chức Huyện uỷ và Phòng Nội vụ huyện chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp Huyện uỷ.

- 13 giờ 30, đồng chí Bí thư Huyện uỷ họp Đảng uỷ Quân sự. Điểm tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

- 13 giờ 30, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ làm việc với lãnh đạo Ban Dân vận Huyện uỷ và Hội Nông dân huyện về vốn Quỹ hỗ trợ nông dân. Mời đại diện lãnh đạo Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ cùng dự (thay giấy mời). Điểm tại phòng họp Huyện uỷ.

- 15 giờ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ họp Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ huyện. Mời các đồng chí có tên trong Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ huyện cùng dự (thay giấy mời). Giao Ban Dân vận Huyện uỷ chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp Huyện uỷ.

Thứ Ba, ngày 05/4/2022

- 7 giờ 30, đồng chí Bí thư Huyện uỷ tiếp công dân định kỳ. Mời đại diện Thường trực Uỷ ban nhân dân huyện cùng dự (thay giấy mời). Giao Uỷ ban nhân dân huyện chuẩn bị nội dung và mời các ngành có liên quan cùng tham dự. Điểm tại Văn phòng Huyện uỷ.

- 7 giờ 30, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ dự Khai mạc Hội thi Nhà nông đua tài năm 2022. Điểm tại hội trường Uỷ ban nhân dân huyện.

- 8 giờ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ làm việc với lãnh  đạo các cơ quan khối Đảng. Mời các đồng chí lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện uỷ và Trung tâm Chính trị huyện cùng dự (thay giấy mời). Điểm tại phòng họp Huyện uỷ.

- 13 giờ 30, đồng chí Bí thư Huyện uỷ kiểm tra công tác xây dựng đô thị thị trấn Vĩnh Viễn. Mời đại diện Thường trực Uỷ ban nhân dân huyện; đại diện lãnh đạo: Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài nguyên - Môi trường và đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị trấn Vĩnh Viễn cùng đi (thay giấy mời). Điểm tập trung tại Uỷ ban nhân dân thị trấn Vĩnh Viễn.  

          - 13 giờ 30, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ dự Hội nghị Báo cáo viên cấp tỉnh. Điểm tại hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

Thứ Tư, ngày 06/4/2022

- 7 giờ 30, đồng chí Bí thư Huyện uỷ kiểm tra công tác chuẩn bị Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 8 sơ kết công tác quý I và triển khai Chương trình công tác quý II năm 2022.

- 8 giờ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ dự trực tuyến Hội nghị Báo cáo viên Trung ương. Điểm tại phòng họp số 02 Uỷ ban nhân dân huyện.

- 13 giờ 30, Thường trực Huyện uỷ dự sinh hoạt lệ Chi bộ Văn phòng. Điểm tại phòng họp Huyện uỷ.

Thứ Năm, ngày 07/4/2022

- 7 giờ 30, Thường trực Huyện uỷ dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 8 sơ kết công tác quý I và triển khai Chương trình công tác quý II năm 2022. Mời đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ; uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ; bí thư các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ; trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; đại diện lãnh đạo: Chi cục Thuế khu vực 2, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Long Mỹ, Điện lực huyện Long Mỹ và đồng chí Chi cục phó Chi cục Thống kê khu vực Long Mỹ; bí thư đảng uỷ, chủ tịch uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn cùng dự (thay giấy mời). Điểm tại hội trường Uỷ ban nhân dân huyện.

- 13 giờ 30, Thường trực Huyện uỷ dự sinh hoạt lệ Chi bộ ấp 1 xã Thuận Hoà. Mời đại diện lãnh đạo các ban xây dựng đảng Huyện uỷ và Văn phòng Huyện uỷ cùng dự (thay giấy mời). Điểm tại Nhà Văn hoá ấp 1.

Thứ Sáu, ngày 08/4/2022

- 7 giờ 30, Thường trực Huyện uỷ dự Hội nghị tổng kết thi đua năm 2021. Điểm tại hội trường Uỷ ban nhân dân huyện.

- 13 giờ 30, đồng chí Bí thư Huyện uỷ dự họp Ban Chỉ đạo kiêm nhiệm nội chính và phòng, chống tham nhũng huyện. Mời các đồng chí có tên trong Ban Chỉ đạo kiêm nhiệm nội chính và phòng, chống tham nhũng huyện và các đồng chí: Trưởng Công an, Trưởng Phòng Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, đại diện lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự và Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện cùng dự (thay giấy mời). Điểm tại phòng họp Huyện uỷ.

- 13 giờ 30, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ họp Thường trực Hội đồng nhân dân tháng 3 và triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 4 năm 2022. Điểm tại phòng họp số 01 Uỷ ban nhân dân huyện. 

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 100. LLV tu ngay 04 - 08 thang 4 nam 2022 Dieu chinh lan 04.docx_20220407060234.docx

Đang online: 1
Hôm nay: 1361
Đã truy cập: 489713
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.