Xem chi tiet tin - UBND huyện Long Mỹ

 

Chương trình làm việc Thường trực Huyện uỷ từ ngày 27-31/7/2020

Ngày 24-07-2020

Thứ hai, ngày 27/7/2020

- Đồng chí Bí thư: 6 giờ, viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. Điểm tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh; 7 giờ, làm việc tại cơ quan.

- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực: 6 giờ, viếng Nhà bia Liệt sĩ huyện. Điểm tại ấp 3, thị trấn Vĩnh Viễn; 8 giờ, dự họp mặt kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7. Điểm tại hội trường Uỷ ban nhân dân thị trấn Vĩnh Viễn.

Thứ ba, ngày 28/7/2020

- Đồng chí Bí thư: 7 giờ, làm việc tại cơ quan; 13 giờ 30, dự họp với Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ. Giao Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ và Ban Tổ chức Huyện uỷ chuẩn bị nội dung và mời thành phần có liên quan cùng tham dự. Điểm tại phòng họp Huyện uỷ.

- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực: 7 giờ, làm việc tại cơ quan.

Thứ tư, ngày 29/7/2020

- Đồng chí Bí thư: 7 giờ, dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực: 7 giờ 30, làm việc với Văn phòng Huyện uỷ về kinh phí đại hội. Điểm tại phòng họp Huyện uỷ; 13 giờ, làm việc tại cơ quan.

Thứ năm, ngày 30/7/2020

- Đồng chí Bí thư: 7 giờ 30, làm việc với Tổ Giúp việc Ban Thường vụ Huyện uỷ tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp uỷ đảng, chính quyền với nhân dân trên địa bàn huyện. Mời các đồng chí thành viên Tổ Giúp việc và đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Xà Phiên và xã Lương Nghĩa cùng dự (thay giấy mời). Giao Ban Dân vận Huyện uỷ chuẩn bị nội dung và báo cáo tiến độ thực hiện. Điểm tại phòng họp Huyện uỷ; 13 giờ 30, dự họp với Thường trực Uỷ ban nhân dân huyện thông qua đề án công nhận đô thị Lương Nghĩa. Điểm tại phòng họp số 02 Uỷ ban nhân dân huyện.

- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực: 8 giờ, dự Họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020). Điểm tại hội trường Ban Tuyên giáoTỉnh uỷ; 13 giờ, làm việc tại cơ quan.

Thứ sáu, ngày 31/7/2020

- Đồng chí Bí thư: 7 giờ 30, làm việc với Thường trực Uỷ ban nhân dân huyện về lĩnh vực nông nghiệp. Giao Uỷ ban nhân dân huyện chuẩn bị nội dung và mời các thành phần có liên quan cùng tham dự. Điểm tại phòng họp Huyện uỷ;  13 giờ 30, dự họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo. Điểm tại phòng họp Huyện uỷ.

- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực: 7 giờ 30, dự Hội nghị điển hình tiên tiến và tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2015 - 2020. Điểm tại hội trường số 2 Trung tâm Hội nghị tỉnh.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 01. LLV từ ngày 27 - 31 tháng 7 năm 2020.docx_20200724160358.docx

Đang online: 5
Hôm nay: 586
Đã truy cập: 34757
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.