Xem chi tiet tin - UBND huyện Long Mỹ

 

Các xã

Ngày 30-06-2020

STT

ỦY BAN NHÂN DÂN

ĐỊA CHỈ

GHI CHÚ

xã Thuận Hòa

xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

xã Thuận Hưng

Ấp 8, xã Thuận Hưng, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

xã Lương Nghĩa

xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

xã Xà Phiên

xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

xã Vĩnh Thuận Đông

xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

xã Vĩnh Viễn

xã Lương Tâm

xã Vĩnh Viễn A


Đang online: 2
Hôm nay: 531
Đã truy cập: 901086
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.