Xem chi tiet tin - UBND huyện Long Mỹ

 

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ

Ngày 09-12-2022

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ

Sáng ngày 09-12, UBND huyện Long Mỹ tổ chức lễ công bố các Quyết định về công tác cán bộ. Đến dự có ông Đặng Hoàng Vũ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện.

Tại đây, UBND huyện đã công bố Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Tam Đảo, Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND  huyện Long Mỹ giữ chức Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện Long Mỹ. Có thời hạn 5 năm kể từ ngày ký Quyết định bổ nhiệm. UBND huyện Long Mỹ cũng công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Phan Nguyễn Hữu Toàn, Công chức Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Long Mỹ giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện Long Mỹ. Có thời hạn 05 năm kể từ ngày ký Quyết định bổ nhiệm.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đặng Hoàng Vũ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện mong muốn trên cương vị mới, từng đồng chí được điều động, bổ nhiệm phải tiếp tục phấn đấu phát huy kinh nghiệm để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi những chỉ tiêu Nghị quyết mà Đại hội Đảng bộ huyện Long Mỹ đã đề ra.