van ban phap luat - UBND huyện Long Mỹ

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 26 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
76/QĐ-UBND 14/01/2022 V/v công nhân xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021
04/KH-UBND 12/01/2022 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện Long Mỹ
28/QĐ-UBND 07/01/2022 V/v công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần, hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Long Mỹ năm 2021
3368/QĐ-UBND 20/12/2021 V/v công nhận xã Thuận Hưng đã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021
900 26/07/2021 90 tình huống giải đáp về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
121/KH-UBND 18/06/2021 Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Mục tiêu, vị trí, vai trò 10/06/2021 Mục tiêu, vị trí, vai trò và thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn (cấp xã) đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với xây dựng nông thôn mới
Hướng dẫn 27/05/2021 Sổ tay hướng dẫn xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
390/QĐ-UBND 03/02/2021 Về việc công nhận báo cáo viên pháp luật cấp huyện
182/QĐ-UBND 19/01/2021 Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 20202
Đang online: 1
Hôm nay: 398
Đã truy cập: 900953
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.