lanh dao ubnd huyen qua cac thoi ky - UBND huyện Long Mỹ

 

Lãnh đạo UBND huyện Long Mỹ qua các thời kỳ

Ngày 08-07-2020

LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN LONG MỸ QUA CÁC THỜI KỲ

STT

Họ và tên

Thời gian

1

LÂM THÀNH AN

1974-1976

2

ĐINH CÔNG LUẬN

1976-1979

3

TÔ VĂN TIẾN

1979-1981

4

NGUYỄN VĂN MANH

1981-1983

5

ĐỒNG QUANG NĂM

1984-1987

6

HUỲNH NGỌC LÀNH

1987-1990

7

HUỲNH PHONG TRANH

1990-1993

8

NGUYỄN THANH TÂM

1993-2003

9

LÊ VĂN BE

2004-2010

10

NGUYỄN VĂN TIẾN

2010-2015

11

 LÊ VĂN KHỞI

2015 – 12/2019

12

NGUYỄN THANH GIANG

2020 – đến nay

Đang online: 6
Hôm nay: 846
Đã truy cập: 811286
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.