Co so y te - UBND huyện Long Mỹ

 

Các cơ sở y tế trên địa bàn huyện

Ngày 07-07-2020

STT

Danh sách các cơ sở y tế

Số điện thoại

Địa chỉ

1

Trung tâm Y tế huyện Long Mỹ

0293.871.612

Ấp 3 Thị trấn Vĩnh viễn

2

Phòng khám ĐKKV xã Xà Phiên

02933.599.608

Ấp 7 xã Xà Phiên

3

Trạm Y tế xã Thuận Hưng

02933.871.541

Ấp 7 xã Thuận Hưng

4

Trạm Y tế xã Lương Tâm

02933.556.131

Ấp 3 xã Lương Tâm

5

Trạm Y tế xã Lương Nghĩa

02933.556.822

Ấp 7 xã Lương Nghĩa

6

Trạm Y tế Thị trấn Vĩnh Viễn

02933.874.193

Ấp 4 Thị trấn Vĩnh Viễn

7

Trạm y tế xã Vĩnh Viễn A

02933.298.097

Ấp 9 Vĩnh Viễn A

8

Trạm Y tế xã Vĩnh Thuận Đông

0335.266.833

Ấp 4 xã Vĩnh thuận Đông

9

Trạm Y tế xã Thuận Hoà

0293.609.139

Ấp 1 xã Thuận Hoà

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây Cac co so y te huyen.docx_20200707133821.docx

Hiển thị bài viết tin tức

Đang online: 6
Hôm nay: 679
Đã truy cập: 811119
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.